TRÀ

TRÀ ĐEN HƯƠNG HOA HỒNG TWININGS

24.000₫

 

TRÀ BÁ TƯỚC TWININGS STRAND EARL GREY

24.000₫

 

TRÀ XANH HOA NHÀI HỮU CƠ PLANET 25 GÓI

125.500₫

 

TRÀ XANH QUẾ HỮU CƠ TÚI LỌC FITO 36G

62.112₫

 

TRÀ HOA CÚC 50G

129.900₫

 

TRÀ XANH HỮU CƠ PLANET

89.000₫

 

TRÀ HOA CÚC DẠI PLANET ORGANIC

125.500₫

 

TRÀ TRẮNG PLANET ORGANIC

125.500₫

 

PLANET ORGANIC BEDTIME TEA BAG 25PCS

119.500₫

 

Trà Lài Hữu Cơ Fito 20 Túi Lọc 36g

62.112₫

 

TRÀ HỮU CƠ CÂN BẰNG NỘI TIẾT HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/25G

124.500₫

 

TRÀ HOA CÚC LA MÃ PLANET ORGANIC

86.000₫

 

TRÀ CAM THẢO HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/30G

124.500₫

 

TRÀ ORGANIC EARL GREY ENGLISH TEA SHOP 40G

129.500₫

 

Trà Xanh Gừng Hữu Cơ Fito 20 Túi Lọc 36g

62.112₫

 

Trà Đen Hữu Cơ 20 Túi Lọc Fito 36g

62.112₫