TRÀ

TRÀ BÁ TƯỚC TWININGS STRAND EARL GREY

24.000₫

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG HOA HỒNG TWININGS

24.000₫

 

TRÀ CAM THẢO HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/30G

124.500₫

 

PLANET ORGANIC BEDTIME TEA BAG 25PCS

119.500₫

 

TRÀ HOA CÚC 50G

129.900₫

 

TRÀ HỮU CƠ CÂN BẰNG NỘI TIẾT HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/25G

124.500₫

 

TRÀ Ô LONG RED BUFFALO HATVALA 125G

199.500₫

 

TRÀ ĐEN 5 VỊ SA VIỆT NAM 50G

222.000₫

 

TRÀ TRẮNG PLANET ORGANIC

125.500₫

 

TRÀ HOA CÚC DẠI PLANET ORGANIC

125.500₫

 

TRÀ ĐEN WILD BOAR HATVALA 100G

95.900₫

 

TRÀ ĐEN SAIGON BREAKFAST HATVALA 100G

95.900₫

 

TRÀ HỖN HỢP 5 VỊ HOA QUẢ SA VIỆT NAM 50G

222.000₫

 

TRÀ XANH HOA NHÀI HỮU CƠ PLANET 25 GÓI

125.500₫

 

TRÀ HOA TẦM XUÂN & BỤP GIẤM PLANET ORGANIC

124.500₫

 

Trà Đen Hữu Cơ 20 Túi Lọc Fito 36g

62.500₫