TRÀ * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

NỤ HOA HỒNG KHÔ PERSICO IRAN 25G

160.000₫

 

TRÀ DARJEELING MESSMER 25 TÚI

99.500₫

 

TRÀ HOA CÚC 50G

129.900₫

 

TRÀ TRẮNG PLANET ORGANIC

168.000₫

 

TRÀ XANH QUẾ HỮU CƠ TÚI LỌC FITO 36G

62.500₫

 

Trà Xanh Gừng Hữu Cơ Fito 20 Túi Lọc 36g

62.500₫

 

TRÀ BÁ TƯỚC MESSMER 25 TÚI

99.500₫

 

Trà Lài Hữu Cơ Fito 20 Túi Lọc 36g

62.500₫

 

Trà Đen Hữu Cơ 20 Túi Lọc Fito 36g

62.500₫

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG CHANH DÂY, XOÀI VÀ CAM TWININGS 25 GÓI/HỘP

160.000₫

 

TRÀ XANH HỮU CƠ PLANET

163.000₫

 

TRÀ XANH TÚI LỌC HỮU CƠ FITO 20TÚI/HỘP 36G

62.500₫

 

TRÀ XANH HOA NHÀI HỮU CƠ PLANET 25 GÓI

168.000₫

 

TRÀ HỮU CƠ CÂN BẰNG NỘI TIẾT HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/25G

168.000₫

 

HỒNG TRÀ NAM PHI MESSMER 20 TÚI

110.900₫

 

TRÀ HOA CÚC DẠI PLANET ORGANIC

168.000₫