TRÀ * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

TRÀ HOA CÚC DẠI PLANET ORGANIC

168.000₫

 

TRÀ TRẮNG PLANET ORGANIC

168.000₫

 

TRÀ GỪNG HỮU CƠ PLANET ORGANIC 25 TÚI

169.000₫

 

TRÀ BẠC HÀ HỮU CƠ PLANET ORGANIC 25 TÚI

139.000₫

 

PLANET ORGANIC BEDTIME TEA BAG 25PCS

169.000₫

 

PLANET ORGANIC CALMING TEA BAG

169.000₫

 

TRÀ XANH HOA NHÀI HỮU CƠ PLANET 25 GÓI

168.000₫

 

TRÀ ẤN ĐỘ CHAI SPICE HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/45G

168.000₫

 

TRÀ HỮU CƠ CÂN BẰNG NỘI TIẾT HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/25G

168.000₫

 

TRÀ XANH HỮU CƠ PLANET

139.000₫

 

TRÀ HOA CÚC 50G

129.900₫

 

TRÀ CAM THẢO HỮU CƠ PLANET ORGANIC 25 TÚI/30G

168.000₫

 

TRÀ SẢ PLANET ORGANIC 25 TÚI

168.000₫

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG ĐÀO TWININGS 25 BỊCH/HỘP

160.000₫

 

Trà Lài Hữu Cơ Fito 20 Túi Lọc 36g

62.500₫

 

TRÀ HOA TẦM XUÂN & BỤP GIẤM PLANET ORGANIC

168.000₫