TRÀ * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

TRÀ XANH HỮU CƠ PLANET

163.000₫

 

TRÀ XANH HOA NHÀI HỮU CƠ PLANET 25 GÓI

168.000₫

 

TRÀ TRẮNG PLANET ORGANIC

168.000₫

 

TRÀ HOA CÚC DẠI PLANET ORGANIC

168.000₫

 

TRÀ HỮU CƠ CÂN BẰNG NỘI TIẾT HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/25G

168.000₫

 

TRÀ BÁ TƯỚC TWINING 25 GÓI/HỘP

157.000₫

 

TRÀ CAM THẢO HỮU CƠ PLANET ORGANIC 25 TÚI/30G

168.000₫

 

TRÀ HOA CÚC 50G

129.900₫

 

PLANET ORGANIC BEDTIME TEA BAG 25PCS

189.000₫

 

BỤP GIẤM HỮU CƠ BIOPHAP 20G

90.000₫

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG 4 LOẠI QUẢ MỌNG TWININGS 25 BỊCH/HỘP

160.000₫

 

TRÀ ẤN ĐỘ CHAI SPICE HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/45G

168.000₫

 

TRÀ DETOX HỮU CƠ PLANET

168.000₫

 

TRÀ XANH TÚI LỌC HỮU CƠ FITO 20TÚI/HỘP 36G

62.500₫

 

TRÀ TÚI LỌC MATCHA, GẠO RANG ITOEN 20TÚI/HỘP

115.000₫

 

Trà Đen Hữu Cơ 20 Túi Lọc Fito 36g

62.500₫