Tôm Cua Sò

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000₫

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

92.000₫

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

46.000₫

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH 250G

133.875₫