Tôm Cua Sò

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000₫

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

87.800₫

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

42.600₫

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

133.875₫