Tôm Cua Sò

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

92.000₫

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

46.000₫

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH 300G

149.670₫