Tôm Cua Sò

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000₫

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

82.700₫

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

38.500₫

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

130.600₫