THỦY HẢI SẢN TƯƠI

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000₫

 

10% OFF
CÁ HỒI XÔNG KHÓI

170.946₫

189.940₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

169.400₫

 

10% OFF
FILLET CÁ CHẼM

137.700₫

153.000₫

 

10% OFF
FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

124.830₫

138.700₫

 

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000₫

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

82.700₫

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

38.500₫

 

10% OFF
PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

175.446₫

194.940₫

 

10% OFF
PHI LÊ CÁ MÚ CÒN DA

152.820₫

169.800₫

 

10% OFF
PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

101.610₫

112.900₫

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

130.600₫