THỦY HẢI SẢN TƯƠI

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000₫

 

CÁ BỚP FILLET 300G

130.500₫

 

CÁ DÌA 300G

90.000₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.000₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

169.400₫

 

CÁ MÚ PHẦN GIỮA 300G

189.000₫

 

CÁ THU PHẦN GIỮA 300G

166.500₫

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000₫

 

FILLET CÁ HỒNG CÒN DA VPS SIZE 0.8-1.2 KG

526.960₫

 

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700₫

 

FILLET CÁ NỤC THUÔN V.P.S

258.400₫

 

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000₫

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

92.000₫

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

46.000₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

220.500₫

 

PHI LÊ CÁ LÓC O.F

103.440₫