THỦY HẢI SẢN TƯƠI

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

215.900₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI ARTISANAL 200G

225.500₫

 

CÁ TROUT XÔNG KHÓI 200G

339.500₫

 

FILLET CÁ LÓC KHÔNG XƯƠNG KHÔNG DA O.F 200G

103.440₫

 

FILLET CÁ TUYẾT ĐÔNG LẠNH 300G

169.350₫

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

92.000₫

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG

46.000₫

 

NGHÊU THỊT LENGER 200G

63.900₫

 

PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA 200G

153.000₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI NA UY TƯƠI 300G

221.970₫

 

PHI LÊ CÁ NGỪ TƯƠI 300G

197.970₫

 

THỊT THÂN GHẸ ĐÓNG LON 227G

579.900₫

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH 300G

149.670₫