THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU ESSENTIAL EVERYDAY 142G

47.900₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

47.900₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

205.000₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000₫

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (G)

54.390₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

81.900₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

206.940₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

130.000₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.000₫