THỦY HẢI SẢN

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

128.900₫

 

30% OFF
PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA CẤP ĐÔNG

107.100₫

153.000₫

 

CÁ NỤC NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

56.300₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

129.900₫

 

CÁ NGỪ CENTURY NGÂM DẦU THỰC VẬT 184G

42.000₫

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

63.000₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.000₫

 

CÁ MÒI 555 NGÂM DẦU 155G

20.500₫

 

HÀU NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI

72.490₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

47.900₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

112.900₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU ESSENTIAL EVERYDAY 142G

47.900₫

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫