THỦY HẢI SẢN

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

63.000₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH HOTATE SASHIMI 100G

149.700₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN ĐEN FRIEDRICHS 100G

220.000₫

 

CÁ TRÍCH NGÂM DẦU GLAVPRODUCT 160G

65.500₫

 

CÁ MÒI 555 NGÂM DẦU 155G

20.500₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP MỸ ĐÔNG LẠNH 100G

128.900₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

109.900₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

215.900₫

 

THỊT TÔM SÚ PD MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ CAVIA FRIEDRICHS 100G

499.600₫

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI ARTISANAL 200G

225.500₫

 

VẸM XANH ĐÔNG LẠNH HIGHFORD 1KG

386.900₫