THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

42.500₫

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

205.000₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

206.940₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

63.000₫

 

CÁ NỤC NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

56.300₫

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

130.000₫

 

ỐC BULOT

146.910₫

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫