THỦY HẢI SẢN

CÁ NGỪ CENTURY NGÂM DẦU THỰC VẬT 184G

42.000₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.000₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

CÁ MÒI 555 NGÂM DẦU 155G

20.500₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH HOTATE SASHIMI 100G

149.700₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

51.500₫

 

FILLET CÁ TUYẾT ĐÔNG LẠNH 300G

169.350₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

143.500₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

HÀO NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI 100G

72.490₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP MỸ ĐÔNG LẠNH 100G

128.900₫

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

63.000₫

 

CÁ MÒI FILLET ĐÔNG LẠNH 2K 100G

112.000₫