THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

CHÂN CUA HOÀNG ĐẾ

1.200.000₫

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

205.000₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

63.000₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.000₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

47.900₫

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

119.000₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

81.900₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

CÁ NỤC NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

56.300₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫