THỦY HẢI SẢN

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

54.400₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

45.700₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

206.940₫

 

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (G)

54.390₫

 

CÁ NỤC NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

56.300₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

ỐC BULOT

146.910₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 120G

79.800₫

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000₫