THỦY HẢI SẢN

49% OFF
PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (S)

40.010₫

78.450₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

63.000₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

255.000₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ MÒI 555 NGÂM DẦU 155G

20.500₫

 

CÁ THU NAUY SỐT CÀ 170G

140.000₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.000₫

 

CÁ NỤC NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

56.300₫

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 120G

79.800₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

119.000₫

 

CÁ TUYẾT GINDARA CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH

379.750₫