THỦY HẢI SẢN

CÁ NGỪ CENTURY NGÂM DẦU THỰC VẬT 184G

42.000₫

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

51.500₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

215.900₫

 

30% OFF
FILLET CÁ LÓC KHÔNG XƯƠNG KHÔNG DA O.F CẤP ĐÔNG 200G

72.408₫

103.440₫

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU 50G

63.000₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400₫

 

CÁ MÒI 555 NGÂM DẦU 155G

20.500₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH HOTATE SASHIMI 100G

149.700₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ LỘT VỎ CHỪA ĐUÔI BINCA SIZE M 250G

292.500₫

 

THỊT TÔM SÚ PD MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

HÀO NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI 100G

72.490₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

170.900₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫