THỦY HẢI SẢN

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

51.500₫

 

CÁ NGỪ CENTURY NGÂM DẦU THỰC VẬT 184G

39.500₫

 

CÁ NGỪ CENTURY NGÂM NƯỚC MUỐI 170G

35.000₫

 

CÁ TRÍCH NGÂM DẦU GLAVPRODUCT 160G

65.500₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

215.900₫

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

74.900₫

 

CÁ MÒI 555 NGÂM DẦU 155G

20.500₫

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300₫

 

HÀO NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI 100G

72.490₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH HOTATE SASHIMI 100G

149.700₫

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI ARTISANAL 200G

225.500₫

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

188.500₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

137.700₫