THỨC UỐNG CÓ CỒN * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

BIA THỦ CÔNG PLATINUM GOLDEN 5% 330ML

47.900₫

 

BIA THỦ CÔNG BELGO BLONDE 330ML

55.000₫

 

BIA STELLA ARTOIS 330ML

48.500₫

 

BIA WHITE HOEGAARDEN 330ML

36.000₫

 

BIA BLONDE LEFFE 330ML

57.900₫

 

BIA KHÔNG CỒN ASAHI DRY 350ML

80.000₫

 

BIA CORONA 355ML

47.500₫

 

BIA BRUNE LEFFE 330ML

58.500₫

 

BIA THỦ CÔNG BELGO AMBER 330ML

55.000₫

 

BIA ĐEN ASAHI 350ML

53.000₫

 

BIA ASAHI DRY 350ML

62.000₫

 

BIA IPA ROOSTER BEERS 330ML

42.500₫

 

15% OFF
RƯỢU VANG NỔ VỊ ĐÀO SENAC 750ML

115.515₫

135.900₫

 

BIA GỪNG ODK 200ML

43.000₫

 

RƯỢU VANG ĐỎ LA CAMPAGNE CABERNET SAUVIGNON 750ML

275.900₫

 

BIA THỦ CÔNG JASMINE IPA 330ML (LON)

61.500₫