THỨC UỐNG CÓ CỒN * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

BIA THỦ CÔNG PLATINUM GOLDEN 5% 330ML

47.900₫

 

BIA THỦ CÔNG BELGO BLONDE 330ML

55.000₫

 

BIA KHÔNG CỒN ASAHI DRY 350ML

80.000₫

 

BIA BRUNE LEFFE 330ML

58.500₫

 

BIA BLONDE LEFFE 330ML

57.900₫

 

BIA ASAHI DRY 350ML

62.000₫

 

BIA THỦ CÔNG BELGO AMBER 330ML

55.000₫

 

BIA FAR EAST IPA EAST WEST 330ML

60.000₫

 

RƯỢU VANG ĐỎ CHATEAU LES MAUBERTS BORDEAUX 750ML

306.000₫

 

RƯỢU VANG NỔ PROSECCO PASSAPAROLA 750ML

456.000₫

 

RƯỢU VANG NỔ VỊ ĐÀO SENAC 750ML

153.000₫

 

BIA ĐEN ASAHI 350ML

53.000₫

 

BIA GỪNG BUNDABERG 375ML

53.500₫

 

BIA THỦ CÔNG JASMINE IPA 330ML (LON)

61.500₫

 

RƯỢU VANG ĐỎ ALICANTO CABERNET SAUVIGNON TRADICION 750ML

275.000₫

 

BIA CORONA 355ML

47.500₫