THỨC UỐNG CÓ CỒN * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

BIA THỦ CÔNG BELGO BLONDE 330ML

55.000₫

 

BIA THỦ CÔNG PLATINUM GOLDEN 5% 330ML

47.900₫

 

BIA TIGER LAGER 330ML

19.000₫

 

BIA SAPPORO LON BẠC 330ML

21.900₫

 

BIA WHITE HOEGAARDEN 330ML

36.000₫

 

BIA CORONA 355ML

47.500₫

 

BIA HEINEKEN LAGER 330ML

25.000₫

 

BIA STELLA ARTOIS 330ML

48.500₫

 

SODA CHANH SẢ WILDSIDE 330ML

24.500₫

 

BIA BLONDE LEFFE 330ML

57.900₫

 

BIA BRUNE LEFFE 330ML

58.500₫

 

BIA THỦ CÔNG BELGO AMBER 330ML

55.000₫

 

BIA ASAHI DRY 350ML

62.000₫

 

BIA GỪNG BUNDABERG 375ML

53.500₫

 

BIA KHÔNG CỒN ASAHI DRY 350ML

80.000₫

 

BIA GỪNG ODK 200ML

43.000₫