THỨC UỐNG

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

4.700₫

 

NƯỚC KHOÁNG CHAI NHỰA ALBA 500ML

6.900₫

 

NƯỚC KHOÁNG CÓ GA ALBA

7.900₫

 

NƯỚC KHOÁNG CÓ GA SANPELLEGRINO 1L

65.706₫

 

NƯỚC KHOÁNG EVIAN 500ML

34.800₫

 

NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO 250ML

31.866₫

 

NƯỚC KHOÁNG EVIAN 330ML

26.900₫

 

NƯỚC TONIC SCHWEPPES 330ML

9.600₫

 

COCA COLA

9.500₫

 

SODA EVERVESS CLUB 300ML

6.486₫

 

NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO 500ML

45.026₫

 

NƯỚC SODA SCHWEPPES 330ML

7.800₫

 

SỮA TIỆT TRÙNG EMMI SWISS 250ML

29.890₫

 

NƯỚC BÙ ĐIỆN GIẢI POCARI SWEAT 500ML

14.500₫

 

NƯỚC NGỌT CÓ GAS VỊ GỪNG SCHWEPPES 300ML

20.163₫

 

SỮA TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM MEADOW FRESH 200ML

15.600₫