THỨC UỐNG * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

SỮA TIỆT TRÙNG EMMI SWISS 250ML

29.900₫

 

NƯỚC KHOÁNG CÓ GA ALBA

7.900₫

 

NƯỚC KHOÁNG CHAI NHỰA ALBA 500ML

6.900₫

 

NƯỚC KHOÁNG EVIAN 500ML

34.800₫

 

NƯỚC SODA SCHWEPPES 330ML

7.900₫

 

SỮA CHUA UỐNG VỊ DÂU EMMI 150ML

42.500₫

 

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

5.000₫

 

NƯỚC KHOÁNG PERRIER 330ML

41.900₫

 

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM EMMI SWISS 1L

82.000₫

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 950ML

44.000₫

 

SỮA TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM MEADOW FRESH 200ML

15.900₫

 

COCA COLA

12.000₫

 

SODA EVERVESS CLUB 300ML

7.900₫

 

SỮA CHUA PHÚC BỒN TỬ EMMI 100G

32.500₫

 

SODA CHANH SẢ WILDSIDE 330ML

24.500₫

 

NƯỚC NGỌT COCA COLA LIGHT

15.000₫