THỨC UỐNG

8% OFF
SỮA TIỆT TRÙNG EMMI SWISS 250ML

27.499₫

29.890₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG CHAI NHỰA ALBA 500ML

6.305₫

6.853₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO 250ML

29.317₫

31.866₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG EVIAN 330ML

23.782₫

25.850₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG CÓ GA SANPELLEGRINO 1L

60.450₫

65.706₫

 

8% OFF
NƯỚC BÙ ĐIỆN GIẢI POCARI SWEAT 500ML

12.886₫

14.006₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

4.324₫

4.700₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG PERRIER 330ML

36.927₫

40.138₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG CÓ GA ALBA

7.135₫

7.755₫

 

8% OFF
NƯỚC NGỌT CÓ GA VỊ CHANH SCHWEPPES

19.026₫

20.680₫

 

8% OFF
SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM EMMI SWISS 1L

74.143₫

80.590₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO 750ML

54.316₫

59.039₫

 

8% OFF
NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO 500ML

41.424₫

45.026₫

 

8% OFF
NƯỚC NGỌT COCALA ZERO

16.864₫

18.330₫

 

8% OFF
SỮA TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM ORGANIC VALLEY 200ML

40.388₫

43.900₫

 

8% OFF
NƯỚC NGỌT CÓ GAS VỊ GỪNG SCHWEPPES 300ML

18.550₫

20.163₫