THỨC UỐNG

NƯỚC KHOÁNG CÓ GA ALBA

7.900₫

 

SỮA TIỆT TRÙNG EMMI SWISS 250ML

29.900₫

 

NƯỚC NGỌT COCA COLA LIGHT

12.000₫

 

NƯỚC TONIC SCHWEPPES 330ML

9.600₫

 

NƯỚC KHOÁNG EVIAN 500ML

34.800₫

 

COCA COLA

12.000₫

 

SODA EVERVESS CLUB 300ML

7.500₫

 

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

5.000₫

 

NƯỚC BÙ ĐIỆN GIẢI POCARI SWEAT 500ML

14.500₫

 

NƯỚC KHOÁNG CHAI NHỰA ALBA 500ML

6.900₫

 

NƯỚC SODA SCHWEPPES 330ML

8.000₫

 

BIA THỦ CÔNG PLATINUM GOLDEN 5% 330ML

47.900₫

 

BIA BLONDE LEFFE 330ML

55.000₫

 

BIA KHÔNG CỒN ASAHI DRY 350ML

80.000₫

 

NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO 500ML

47.000₫

 

NƯỚC NGỌT CÓ GAS VỊ GỪNG SCHWEPPES 300ML

26.000₫