Thực phẩm Chay

THỊT HEO CHAY XAY ĐÔNG LẠNH TỪ THỰC VẬT OMNIPORK 230G

249.500₫

 

BURGER ĐẬU NÀNH TIÊU ĐEN CHAY 260G

154.900₫

 

XÚC XÍCH CHAY ĐÔNG LẠNH TRUYỀN THỐNG BEYOND 400G

627.900₫

 

THỊT HEO LÁT CHAY ĐÔNG LẠNH TỪ THỰC VẬT OMNIPORK LUNCHEON 240G

249.000₫

 

GIÒ NẤM MÁT LẠNH 200GR

79.500₫

 

BURGER ĐẬU NÀNH CHAY 260G

154.900₫

 

THỊT HEO MIẾNG CHAY ĐÔNG LẠNH TỪ THỰC VẬT OMNIPORK 150G

199.900₫

 

THỊT GÀ CHAY ĐÔNG LẠNH TỪ THỰC VẬT HEURA 160G

315.500₫

 

THỊT GÀ MIẾNG CHAY ĐÔNG LẠNH TỪ THỰC VẬT HEURA 160G

369.500₫

 

BÁNH GYOZA TỪ THỊT CHAY YUKINO ĐÔNG LẠNH 204G

299.900₫

 

THỊT XAY CHAY TỪ ĐẬU NÀNH NATURLI 400G

480.500₫

 

BURGER CHAY TỪ ĐẬU HÀ LAN NATURLI 227G

525.500₫

 

BÁNH FALAFEL CHAY TỪ ĐẬU GÀ NATURLI 350G

480.500₫

 

CHẢ LỤA NẤM TƯƠI 250GR

79.500₫

 

THỊT GÀ CHAY TỪ ĐẬU HÀ LAN NATURLI 180G

480.500₫

 

THỊT XAY CHAY ĐÔNG LẠNH ALTERNATIVE 400G

285.500₫