THỨC ĂN NHẸ

BÁNH MÌ BAGUETTES PHÁP (ĐÔNG LẠNH)

49.900₫

 

BÁNH CROISSANT ĐÔNG LẠNH 50G (Chưa Nướng)

132.500₫

 

BÁNH BỘT NHÀO NHÂN CHOCOLATE PAIN AU ĐÔNG LẠNH 75G

192.500₫

 

BÁNH MÌ BAGUETTES NHIỀU LOẠI HẠT BRIDOR (ĐÔNG LẠNH) 280G

55.900₫

 

SÚP MISO ĂN LIỀN 171.2G

89.000₫

 

BÁNH PIZZA PEPPERONI LOẠI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 200G

73.600₫

 

BÁNH BÔNG LAN SOCOLA LE STER 250G

98.500₫

 

BÁNH BÔNG LAN LE STER 250G

98.500₫

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH 340G

108.000₫

 

BÁNH BÔNG LAN NHO LE STER 250G

98.500₫

 

BÁNH PIZZA THỊT GÀ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 380G

108.000₫

 

BÁNH PIZZA PEPPERONI ĐÔNG LẠNH FRISSTA 370G

108.000₫

 

VỎ BÁNH TACO LÀM TỪ BỘT BẮP ĐÔNG LẠNH 550G

139.000₫

 

BÁNH MÌ BỘT LÚA MẠCH ĐEN VÀ HẠT CARAWAY HARVEST BAKING 300G

84.900₫

 

BÁNH MÌ BƠ MUỐI D-PLUS

22.700₫

 

READY-TO-EAT MIXED SALAD CẦU VỒNG GUANABANA 200G

69.000₫