THỊT & TRỨNG

ỨC GÀ LEBOUCHER

41.950₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

116.700₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

123.375₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

164.000₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

39.900₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

103.800₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN OMEGA 3 - HỘP 6 TRỨNG

32.000₫

 

ĐÙI GÀ TỎI 3F 500G

50.500₫

 

THỊT NGUỘI TẨM MẬT ONG XÔNG KHÓI 80G (G)

30.000₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

132.875₫

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

38.000₫

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

124.900₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC TEYS WHITE

214.350₫

 

CÁNH GÀ 3F 500G

56.000₫

 

CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

114.600₫