THỊT & TRỨNG

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

41.950₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEYS WHITE 250G

122.500₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU 300G

116.700₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

39.900₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

164.000₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU 300G

103.800₫

 

THỊT NGUỘI TẨM MẬT ONG XÔNG KHÓI (G)

30.000₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN OMEGA 3 - HỘP 6 TRỨNG

32.000₫

 

ĐÙI GÀ TỎI 3F 500G

50.500₫

 

THỊT BÒ ÚC XAY ĐÔNG LẠNH BURGERS ANGUS 150G

62.500₫

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

37.980₫

 

BA RỌI MUỐI XÔNG KHÓI CẮT LÁT ITALIA CUORE 80G

43.700₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEYs WHITE 250G

135.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ BATON

39.980₫

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

52.490₫