THỊT & TRỨNG

ỨC GÀ LEBOUCHER

37.450₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ TEY WHITE 250G

123.375₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

107.850₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

145.800₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN OMEGA 3 - HỘP 6 TRỨNG

34.900₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

39.900₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

93.750₫

 

SƯỜN BÒ ÚC TEY WHITE 250G

132.875₫

 

CÁNH GÀ 3F 500G

56.000₫

 

THỊT NGUỘI TẨM MẬT ONG XÔNG KHÓI 80G (G)

35.000₫

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

52.500₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

87.500₫

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

89.800₫

 

TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

56.800₫

 

THỊT JAMBON LỢN MUỐI LAFARGUE (G)

94.080₫