THỊT & TRỨNG

8% OFF
THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI CẮT NHỎ CUORE 100G

42.964₫

46.700₫

 

8% OFF
CÁNH GÀ LEBOUCHER

44.620₫

48.500₫

 

8% OFF
TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

22.908₫

24.900₫

 

8% OFF
Trứng Gà 3 Huân Omega 3 Hộp 6 Trứng

32.108₫

34.900₫

 

8% OFF
TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

36.708₫

39.900₫

 

8% OFF
XÚC XÍCH SALAMI CUORE 80G

69.000₫

75.000₫

 

8% OFF
THỊT NGUỘI XÔNG KHÓI COURE 80G

75.440₫

82.000₫

 

8% OFF
PATE FOIE JEAN FLOC'H 78G

27.416₫

29.800₫

 

8% OFF
XÚC XÍCH Ý CAY SALAMI CUORE 80G

69.000₫

75.000₫

 

8% OFF
BA RỌI XÔNG KHÓI CẮT LÁT CUORE 100G

40.204₫

43.700₫

 

8% OFF
PATE LUNCHEO MEAT JEAN FLOC'H 400G

62.468₫

67.900₫

 

8% OFF
THỊT GIĂM BÔNG CÓ MỠ CUORE 80G

71.760₫

78.000₫

 

8% OFF
THỊT HEO MUỐI SẤY CUORE 80G

71.760₫

78.000₫

 

8% OFF
THỊT NGUỘI CUORE 80G

61.640₫

67.000₫

 

8% OFF
ỨC GÀ LEBOUCHER

34.454₫

37.450₫

 

8% OFF
PATE CAMPAGNE JEAN FLOC'H 78G

27.416₫

29.800₫