THỊT & TRỨNG

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫

 

ỨC GÀ LB (BROILER - 202) 500G

41.950₫

 

BA CHỈ HEO RÚT XƯƠNG FAU 300G

122.970₫

 

THỊT NGUỘI TẨM MẬT ONG XÔNG KHÓI (G)

39.950₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN OMEGA 3 - HỘP 6 TRỨNG

32.000₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

39.900₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC TEYS WHITE 250G

132.475₫

 

THỊT BÒ ÚC XAY ĐÔNG LẠNH BURGERS ANGUS 150G

58.900₫

 

XÚC XÍCH KHÔ BATON

49.950₫

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

44.950₫

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

58.950₫

 

BA RỌI XÔNG KHÓI 200G

66.900₫

 

SƯỜN HEO NON FAU 400G

171.960₫

 

THỊT HEO XAY FAU 300G

116.970₫

 

TRỨNG GÀ OMEGA 3 FAU

68.500₫

 

ĐÙI GÀ TỎI 3F 500G

50.500₫