THỊT & TRỨNG

ỨC GÀ LEBOUCHER

37.450₫

 

Trứng Gà 3 Huân Omega 3 Hộp 6 Trứng

34.900₫

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 300G

123.375₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

148.000₫

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

39.900₫

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

89.800₫

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

38.000₫

 

TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

54.700₫

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC W.RANGES (G)

132.875₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

90.000₫

 

THỊT JAMBON LỢN MUỐI LAFARGUE (G)

94.080₫

 

BA RỌI XÔNG KHÓI CON HEO VÀNG 200G

56.400₫

 

THỊT NGUỘI TẨM MẬT ONG XÔNG KHÓI 80G (G)

35.000₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

87.500₫

 

CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

101.940₫

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

47.850₫