Thịt Nguội

8% OFF
BA RỌI XÔNG KHÓI CẮT LÁT CUORE 100G

40.204₫

43.700₫

 

8% OFF
BA RỌI XÔNG KHÓI CON HEO VÀNG 200G

51.888₫

56.400₫

 

8% OFF
BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

48.300₫

52.500₫

 

8% OFF
CHẢ MORTADELLA CUORE 80G

61.640₫

67.000₫

 

CHẢ MOTARDELLA CUORE

63.045₫

 

8% OFF
GÀ XÔNG KHÓI CASADEMONT (G)

47.840₫

52.000₫

 

8% OFF
GIĂM BÔNG ĐÙI (G)

27.600₫

30.000₫

 

8% OFF
GIĂM BÔNG SERRANO (G)

116.840₫

127.000₫

 

8% OFF
GIÒ LỤA CEBON

57.960₫

63.000₫

 

8% OFF
GIÒ THỦ CEBON

66.792₫

72.600₫

 

8% OFF
THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI CẮT NHỎ CUORE 100G

42.964₫

46.700₫

 

8% OFF
THỊT GIĂM BÔNG CÓ MỠ CUORE 80G

71.760₫

78.000₫

 

8% OFF
THỊT GIĂM BÔNG PARMA (G)

90.160₫

98.000₫

 

8% OFF
THỊT HEO MUỐI SẤY CUORE 80G

71.760₫

78.000₫

 

8% OFF
THỊT JAMBON LỢN MUỐI LAFARGUE (G)

90.454₫

98.320₫

 

8% OFF
THỊT NGUỘI CUORE 80G

61.640₫

67.000₫