Thịt Nguội

BA RỌI XÔNG KHÓI CẮT LÁT CUORE 100G

43.700₫

 

BA RỌI XÔNG KHÓI CON HEO VÀNG 200G

56.400₫

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

52.500₫

 

CHẢ MORTADELLA CUORE 80G

63.000₫

 

CHẢ MOTARDELLA CUORE

36.480₫

 

GÀ XÔNG KHÓI CASADEMONT (G)

49.900₫

 

GIĂM BÔNG ĐÙI (G)

28.690₫

 

GIĂM BÔNG SERRANO (G)

127.000₫

 

GIÒ LỤA CEBON

72.849₫

 

GIÒ THỦ CEBON

76.318₫

 

THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI CẮT NHỎ CUORE 100G

43.000₫

 

THỊT GIĂM BÔNG CÓ MỠ CUORE 80G

70.000₫

 

THỊT GIĂM BÔNG PARMA (G)

168.000₫

 

THỊT HEO MUỐI SẤY CUORE 80G

78.500₫

 

THỊT JAMBON LỢN MUỐI LAFARGUE (G)

94.080₫

 

THỊT NGUỘI CUORE 80G

63.000₫