Thịt Hộp

THỊT HỘP VỊ XÔNG KHÓI AMERICAN PRIDE 340G

98.900₫

 

THỊT HỘP GÀ BRISTOL 340G

98.900₫

 

PA TÊ GAN HEO 32% HENAFF 130G

68.500₫

 

THỊT HỘP NGUYÊN VỊ BRISTOL 340G

94.900₫

 

PA TÊ ĐỒNG QUÊ HENAFF 130G

68.500₫

 

THỊT HỘP XẮT NHỎ BRISTOL 340G

114.900₫

 

THỊT HỘP VỊ XÔNG KHÓI BRISTOL 340G

98.900₫

 

THỊT HỘP BRISTOL COOKED HAM 454G

199.900₫

 

THỊT HỘP VỊ XÔNG KHÓI HENAFF 130G

99.500₫

 

THỊT HỘP SPAM BLACK PEPPER 340G

115.900₫

 

PATE ROYAL VỊT VỊ TIÊU XANH 180G

125.500₫

 

THỊT HỘP SPAM GIẢM 50% SODIUM HORMEL FOODS 340G

105.000₫