Thịt Hộp

THỊT HỘP SPAM GIẢM 50% SODIUM HORMEL FOODS 340G

105.000₫

 

PA TÊ ĐỒNG QUÊ HENAFF 130G

68.500₫

 

THỊT HỘP VỊ XÔNG KHÓI HENAFF 130G

99.500₫

 

PA TÊ GAN HEO 32% HENAFF 130G

68.500₫

 

THỊT HỘP GÀ TÂY QUAY SPAM HỘP HORMEL FOODS 340G

105.000₫

 

DẠ DÀY CỪU NHỒI HAGGIS GRANTS 392G

194.500₫

 

ỐC SÊN LỘT VỎ ĐÓNG HỘP ESCARGOT 800G

694.800₫