Thịt Heo

BA CHỈ HEO RÚT XƯƠNG FAU 300G

122.970₫

 

SƯỜN HEO NON FAU 400G

171.960₫

 

THỊT HEO XAY FAU 300G

116.970₫

 

THĂN NÕN HEO FAU 250G

97.475₫

 

NẠC ĐÙI HEO FAU 250G

99.975₫

 

THỊT HEO CỐT LẾT FAU 300G

119.970₫

 

THỊT NẠC DĂM FAU 400G

159.960₫

 

THĂN HEO FAU 250G

99.975₫

 

THỊT BA RỌI HEO RÚT SƯỜN FEDDY 300G

126.500₫

 

NẠC DĂM HEO FEDDY 300G

76.900₫

 

NẠC ĐÙI HEO FEDDY 300G

69.900₫

 

SƯỜN NON HEO FEDDY 300G

109.900₫

 

CỐT LẾT HEO FEDDY 300G

60.900₫

 

NẠC VAI HEO FEDDY 300G

69.900₫

 

GIÒ SỐNG FAU (KG) 350G

122.464₫

 

THỊT HEO XAY FEDDY 300G

64.900₫