Thịt Heo

BA CHỈ HEO RÚT XƯƠNG FAU 300G

116.700₫

 

SƯỜN HEO NON FAU 400G

164.000₫

 

THỊT HEO XAY FAU 300G

103.800₫

 

THĂN NÕN HEO FAU 250G

91.250₫

 

NẠC ĐÙI HEO FAU 250G

91.250₫

 

THỊT HEO CỐT LẾT FAU 300G

114.600₫

 

THỊT NẠC DĂM FAU 400G

146.000₫

 

THĂN HEO FAU 250G

94.750₫

 

CHÂN GIÒ HEO FAU 400G

131.600₫

 

GIÒ SỐNG FAU (KG) 350G

115.150₫

 

CỐT LẾT HEO FEDDY 300G

60.900₫

 

SƯỜN NON HEO FEDDY 300G

109.900₫

 

NẠC VAI HEO FEDDY 300G

69.900₫

 

XƯƠNG ĐUÔI HEO FEDDY 500G

69.900₫

 

THỊT HEO XAY FEDDY 300G

64.900₫

 

NẠC DĂM HEO FEDDY 300G

76.900₫