Thịt Heo

BA CHỈ HEO RÚT XƯƠNG FAU 300G

119.970₫

 

SƯỜN HEO NON FAU 400G

171.800₫

 

THỊT HEO XAY FAU 300G

109.650₫

 

THĂN NÕN HEO FAU 250G

91.250₫

 

NẠC ĐÙI HEO FAU 250G

94.875₫

 

THỊT HEO CỐT LẾT FAU 300G

110.850₫

 

THỊT NẠC DĂM FAU 400G

151.800₫

 

THĂN HEO FAU 250G

92.375₫

 

CHÂN GIÒ HEO FAU 400G

138.200₫

 

THỊT HEO XAY FEDDY 300G

64.900₫

 

SƯỜN NON HEO FEDDY 300G

109.900₫

 

XƯƠNG ĐUÔI HEO FEDDY 500G

69.900₫

 

GIÒ SỐNG FAU (KG) 350G

115.150₫

 

CỐT LẾT HEO FEDDY 300G

60.900₫

 

NẠC VAI HEO FEDDY 300G

69.900₫

 

NẠC DĂM HEO FEDDY 300G

76.900₫