Thịt Heo

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

115.800₫

 

CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

109.350₫

 

ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU

83.670₫

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

78.000₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

151.800₫

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

87.475₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

112.350₫

 

THỊT NẠC DĂM HEO HỮU CƠ FAU 400G

135.960₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

87.475₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

97.770₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

91.375₫