Thịt Heo

8% OFF
CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

103.040₫

112.000₫

 

8% OFF
CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

93.840₫

102.000₫

 

8% OFF
ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

71.668₫

77.900₫

 

8% OFF
GIÒ SỐNG FAU 350G

80.339₫

87.325₫

 

8% OFF
SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

136.160₫

148.000₫

 

8% OFF
THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

74.704₫

81.200₫

 

8% OFF
THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

96.600₫

105.000₫

 

8% OFF
THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

74.336₫

80.800₫

 

8% OFF
THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

82.800₫

90.000₫

 

8% OFF
THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

80.500₫

87.500₫