Thịt Heo

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU 300G

116.700₫

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

91.250₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU 300G

103.800₫

 

GIÒ SỐNG FAU (G)

115.150₫

 

THỊT NẠC DĂM HEO HỮU CƠ FAU 400G

146.000₫

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

131.600₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

94.750₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

164.000₫

 

ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU

95.700₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

91.250₫

 

CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

114.600₫