Thịt Heo

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

112.000₫

 

CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

101.940₫

 

ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

77.900₫

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

78.000₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

148.000₫

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

81.200₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

105.000₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

80.800₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

90.000₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

87.500₫