Thịt Heo

15% OFF
CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

95.200₫

112.000₫

 

CỌNG SƯỜN HEO IBERICO BOTTEGA ZELACHI 300G

338.700₫

 

CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

109.350₫

 

ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

83.670₫

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

78.000₫

 

NẠC DĂM HEO IBERICO

267.000₫

 

SƯỜN HEO IBERICO

112.500₫

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

151.960₫

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

84.125₫

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

107.850₫

 

THỊT CỐT LẾT HEO IBERICO

300.000₫

 

THỊT LƯNG TRƯỚC HEO IBERICO

253.500₫

 

15% OFF
THỊT NẠC DĂM HEO HỮU CƠ FAU 400G

100.946₫

118.760₫

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

83.625₫

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

93.750₫

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

87.500₫