Thịt Heo

10% OFF
CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

100.800₫

112.000₫

 

10% OFF
CỐT LẾT HEO HỮU CƠ FAU

91.746₫

101.940₫

 

10% OFF
ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

70.110₫

77.900₫

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

78.000₫

 

10% OFF
SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

133.200₫

148.000₫

 

10% OFF
THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

73.080₫

81.200₫

 

10% OFF
THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

94.500₫

105.000₫

 

10% OFF
THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

72.720₫

80.800₫

 

10% OFF
THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

81.000₫

90.000₫

 

10% OFF
THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

78.750₫

87.500₫