Thịt Gà, Vịt

CÁNH GÀ LEBOUCHER

95.900₫

 

CÁNH GÀ 3F 500G

56.000₫

 

COMBO CÁNH ĐÙI TỎI GÀ 3F 500G

57.000₫

 

ĐÙI GÀ GÓC TƯ 3F 500G

39.500₫

 

ĐÙI GÀ TỎI 3F 500G

50.500₫

 

GÀ NGUYÊN CON

63.900₫

 

GÀ NGUYÊN CON GÒ CÔNG

196.000₫

 

GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

217.600₫

 

GÀ NỬA CON GÒ CÔNG

213.000₫

 

GÀ NỬA CON LB

67.500₫

 

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

264.900₫

 

GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600₫

 

GÀ THẢO DƯỢC NGUYÊN CON 3F HERBAL

159.000₫

 

MÁ ĐÙI GÀ 3F 500G

32.500₫

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

49.950₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫