Thịt Gà, Vịt

ỨC GÀ LB (BROILER - 202) 500G

41.950₫

 

CÁNH GÀ 3F 500G

56.000₫

 

COMBO CÁNH ĐÙI TỎI GÀ 3F 500G

57.000₫

 

ĐÙI VỊT CONFIT CEBON 350G

129.464₫

 

ĐÙI GÀ TỎI 3F 500G

50.500₫

 

VỊT PHI LÊ CEBON 1KG

489.900₫

 

ĐÙI GÀ 500G

129.900₫

 

ĐÙI GÀ GÓC TƯ 3F 500G

39.500₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA CẮT LÁT 3F 250G

30.000₫

 

XƯƠNG GÀ 1KG

64.900₫

 

GÀ THẢO DƯỢC NGUYÊN CON 3F HERBAL 1KG

159.000₫

 

GÀ NỬA CON GÒ CÔNG 1KG

213.000₫

 

GÀ NGUYÊN CON GÒ CÔNG 1KG

196.000₫

 

THỊT NGUỘI JAMON CURADO SERABAL 100G

84.950₫

 

ĐÙI VỊT

108.000₫

 

PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA 3F 500G

49.000₫