Thịt Gà, Vịt

CÁNH GÀ LEBOUCHER

89.800₫

 

GÀ NGUYÊN CON

59.800₫

 

GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

217.600₫

 

GÀ NỬA CON LB

62.500₫

 

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

264.900₫

 

GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600₫

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

47.850₫

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

37.450₫

 

ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

514.860₫