Thịt Gà, Vịt

10% OFF
CÁNH GÀ LEBOUCHER

80.820₫

89.800₫

 

10% OFF
GÀ NGUYÊN CON

53.820₫

59.800₫

 

10% OFF
GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

195.840₫

217.600₫

 

10% OFF
GÀ NỬA CON LB

56.250₫

62.500₫

 

10% OFF
GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

347.444₫

386.049₫

 

10% OFF
GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

205.740₫

228.600₫

 

10% OFF
PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

43.065₫

47.850₫

 

10% OFF
ỨC GÀ LEBOUCHER

33.705₫

37.450₫

 

10% OFF
ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

463.374₫

514.860₫