THỊT ĐÓNG HỘP

THỊT NGUỘI TẨM MẬT ONG XÔNG KHÓI (G)

39.950₫

 

XÚC XÍCH KHÔ BATON

49.950₫

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

44.950₫

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

58.950₫

 

BA RỌI XÔNG KHÓI 200G

66.900₫

 

THỊT NGUỘI XÔNG KHÓI CUORE 80G

85.900₫

 

GIĂM BÔNG ĐÙI (G)

32.950₫

 

XÚC XÍCH KHÔ PEPPERONI 100G

49.950₫

 

XÚC XÍCH KHÔ TẨM TIÊU

66.950₫

 

PATE GAN HEO CON HEO VÀNG

41.180₫

 

THỊT HEO MUỐI PARMA HAM 100G

168.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE 100G

116.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ DẠNG CÂY NHỎ 100G

132.000₫

 

THỊT JAMBON HEO MUỐI J-LAFARGUE 100G

104.400₫

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

144.950₫

 

XÚC XÍCH KHÔ ĐAN MẠCH

52.950₫