THỊT ĐÓNG HỘP

THỊT NGUỘI TẨM MẬT ONG XÔNG KHÓI (G)

30.000₫

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

37.980₫

 

XÚC XÍCH KHÔ BATON

39.980₫

 

PATE GAN HEO CON HEO VÀNG

30.680₫

 

BA RỌI MUỐI XÔNG KHÓI CẮT LÁT ITALIA CUORE 80G

43.900₫

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

52.490₫

 

XÚC XÍCH ĐỨC 500G

124.900₫

 

XÚC XÍCH KHÔ PEPPERONI 100G

43.980₫

 

GIĂM BÔNG ĐÙI (G)

28.689₫

 

THỊT NGUỘI XÔNG KHÓI CUORE 80G

85.900₫

 

THỊT BA RỌI XÔNG KHÓI CẮT NHỎ CUORE 100G

47.500₫

 

THỊT HEO MUỐI SERRANO 100G

134.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ D'AUVERGNE 100G

116.000₫

 

XÚC XÍCH KHÔ ĐAN MẠCH

43.980₫

 

BA RỌI XÔNG KHÓI 200G

52.000₫

 

THỊT HEO MUỐI PARMA HAM 100G

168.000₫