Táo

TÁO XANH MỸ

49.450₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

57.250₫

 

TÁO ENVY SIZE 70

99.950₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

59.950₫

 

TÁO GALA MỸ

57.250₫

 

TÁO ROCKIT

159.000₫

 

TÁO RED DELICIOUS

49.750₫

 

TÁO FUJI

59.450₫

 

TÁO KINSEI

157.500₫

 

TÁO ENVY SIZE 36

97.400₫

 

TÁO XANH PHAN RANG

61.500₫

 

TÁO AMBROSIA

119.800₫

 

TÁO ENVY SIZE 24

157.947₫

 

TÁO GALA SIZE 30

55.321₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

49.750₫