Táo

TÁO GALA 500G

64.950₫

 

TÁO BREEZE 500G

51.950₫

 

TÁO AMBROSIA 500G

59.750₫

 

TÁO ENVY 500G

109.950₫

 

TÁO JULIET HỮU CƠ 500GR

69.750₫

 

TÁO XANH 1KG

119.900₫

 

TÁO KINSEI 500G

149.950₫

 

TÁO FUJI 500G

134.950₫

 

TÁO JAZZ 1KG

119.900₫

 

TÁO JONAGOLD 500G

134.950₫

 

TÁO ROCKIT

159.900₫

 

TÁO SUGAR BEE 500G

94.750₫

 

TÁO BOM 500G

34.750₫

 

TÁO FUJI HỮU CƠ 500G

99.750₫

 

TÁO KIKU HỮU CƠ 500G

99.750₫

 

TÁO ROSE

49.900₫