Táo

TÁO ENVY 500G

109.450₫

 

TÁO GALA 500G

49.950₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND) 500G

44.750₫

 

TÁO ROCKIT

169.500₫

 

TÁO BREEZE (NZ) 500G

49.500₫

 

TÁO AMBROSIA 500G

84.500₫

 

TÁO JAZZ 1KG

79.500₫

 

TÁO XANH PHAN RANG 1KG

61.500₫

 

TÁO PINK LADY 1KG

100.000₫

 

TÁO XANH 500G

47.500₫

 

TÁO ROSE

49.900₫

 

TÁO JONAGOLD 500G

137.250₫

 

TÁO JULIET HỮU CƠ 500G

70.000₫

 

TÁO SEKAIICHI 500G

134.950₫

 

TÁO ORIN 500G

137.250₫

 

TÁO AMBROSIA

119.800₫