Táo

TÁO ROCKIT

149.000₫

 

TÁO FUJI

49.900₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

54.750₫

 

TÁO GALA MỸ

52.750₫

 

TÁO ENVY SIZE 70

79.500₫

 

TÁO AMBROSIA

119.800₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

79.500₫

 

TÁO XANH MỸ

47.500₫

 

TÁO KINSEI

99.750₫

 

TÁO XANH PHAN RANG

61.500₫

 

TÁO ENVY SIZE 24

157.947₫

 

TÁO ENVY SIZE 36

97.400₫

 

TÁO GALA SIZE 30

55.321₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

54.900₫

 

TÁO RED DELICIOUS

49.750₫