Táo

TÁO BREEZE 500G

53.450₫

 

TÁO ENVY 500G

119.950₫

 

TÁO XANH 500G

44.950₫

 

TÁO AMBROSIA 500G

49.750₫

 

TÁO JULIET HỮU CƠ 500G

72.950₫

 

TÁO ROCKIT

149.500₫

 

TÁO SUGAR BEE 500G

94.750₫

 

TÁO KINSEI 500G

159.950₫

 

TÁO JAZZ 1KG

89.900₫

 

TÁO GALA 500G

49.950₫

 

TÁO FUJI 500G

134.950₫

 

TÁO XANH PHAN RANG 1KG

61.500₫

 

TÁO ĐỎ DELICIOUS 500G

44.950₫

 

TÁO ROSE

49.900₫

 

TÁO JONAGOLD 500G

137.250₫

 

TÁO SEKAIICHI 500G

134.950₫