Táo

TÁO ENVY

134.500₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

52.500₫

 

TÁO GALA MỸ 500G

47.500₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

82.500₫

 

TÁO XANH MỸ

47.500₫

 

TÁO KINSEI

104.950₫

 

TÁO JAZZ

99.000₫

 

TÁO FUJI

124.500₫

 

TÁO ROCKIT

175.000₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

49.500₫

 

TÁO PINK LADY (G)

100.000₫

 

TÁO SEKAIICHI

204.950₫

 

TÁO XANH PHAN RANG

61.500₫

 

TÁO ROSE

49.900₫

 

TÁO JONAGOLD

137.250₫

 

TÁO ORIN

137.250₫