Táo

TÁO XANH PHAN RANG

61.500₫

 

TÁO ENVY SIZE 24

157.947₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

59.925₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

62.985₫

 

TÁO ENVY SIZE 36

124.950₫

 

TÁO RED DELICIOUS

49.950₫

 

TÁO GALA SIZE 30

55.321₫

 

TÁO GALA MỸ

52.450₫

 

TÁO FUJI

142.450₫

 

TÁO ENVY SIZE 70

87.450₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

69.950₫

 

TÁO XANH MỸ

52.450₫

 

TÁO ROCKIT

149.000₫

 

TÁO KINSEI

179.900₫