Táo

TÁO GALA MỸ

57.250₫

 

TÁO JULIET HỮU CƠ

70.000₫

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

59.950₫

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

49.750₫

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

57.250₫

 

TÁO ENVY SIZE 30

137.500₫

 

TÁO ENVY SIZE 70

99.950₫

 

TÁO ROCKIT

159.000₫

 

TÁO XANH MỸ

49.000₫

 

TÁO PINK LADY (G)

100.000₫

 

TÁO FUJI

137.500₫

 

TÁO KINSEI

157.500₫

 

TÁO SEKAIICHI

289.500₫

 

TÁO XANH PHAN RANG

61.500₫

 

TÁO JAZZ

110.000₫

 

TÁO ORIN

137.250₫