Sữa Thanh Trùng

SỮA TÁCH BÉO HORIZON 236ML

59.900₫

 

SỮA TÁCH BÉO VỊ SOCOLA HORIZON 946ML

132.500₫

 

SỮA TÁCH BÉO VỊ VANI HORIZON 236ML

59.900₫

 

SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG ĐÀ LẠT MILK 180ML

11.900₫

 

SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG FARM MILK 300ML

19.700₫

 

SỮA THANH TRÙNG DÂU DALAT MILK 180ML

11.900₫

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 180ML

11.900₫

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 450ML

24.900₫

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 950ML

42.900₫

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG FARM MILK 300ML

19.700₫

 

SỮA THANH TRÙNG SOCOLA DALAT MILK 180ML

11.900₫

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG BARISTA 1,8L

79.500₫

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 300ML

19.300₫

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 950ML

47.200₫