Sốt Ướp

SỐT A1 8OZ 240G

79.900₫

 

SỐT WORCESTERHIRE HIỆU LEA & PERRINS 290ML

178.000₫

 

SỐT TERIYAKI ĐẶC CHAI THUỶ TINH KIKKOMAN 250G

135.700₫

 

SỐT ƯỚP BBQ VỊ KHÓI MCCORMICK 500G

99.900₫

 

SỐT ƯỚP BBQ VỚI ỚT VÀ TIÊU MCCORMICK 500G

99.900₫

 

SỐT THỊT NƯỚNG HEINZ 284G

57.000₫

 

SỐT HP TRUYỀN THỐNG 255G

112.800₫

 

SỐT ƯỚP ĐỒ NƯỚNG HƯƠNG VỊ VIỆT NAM LEE KUM KEE 270G

31.900₫

 

SỐT ƯỚP BBQ BROWN SUGAR MCCORMICK 500G

99.900₫

 

SỐT NẤM ĐÔNG CÔ HỮU CƠ WAN JA SHAN 296ML

159.900₫

 

SỐT BBQ HỮU CƠ CARWARI HONEST TO GOODNESS 250ML

319.500₫

 

SỐT ƯỚP ĐỒ NƯỚNG LEE KUM KEE 240G

49.200₫

 

NƯỚC XỐT DÀNH CHO HẢI SẢN L.KUM KEE 410ML

57.800₫

 

SỐT ƯỚP ĐỒ NƯỚNG VỊ TIÊU ĐEN LEE KUM KEE 235G

31.900₫

 

TƯƠNG NGỌT HỮU CƠ WAN JA SHAN 230G

159.900₫

 

SỐT THỊT NƯỚNG KARAI EBARA 300G

149.500₫