Sốt Ướp

GỪNG NGHIỀN HỮU CƠ JENSENS 220G

119.000₫

 

NƯỚC CHẤM ỚT NGỌT KIỂU THÁI HỮU CƠ BIONA 250ML

309.500₫

 

NƯỚC SỐT CAY CHOLULA 150ML

156.000₫

 

NƯỚC SỐT WORCESTER HỮU CƠ BIONA 140ML

309.500₫

 

NƯỚC XỐT DÀNH CHO HẢI SẢN L.KUM KEE 410ML

57.800₫

 

SỐT A1 8OZ 240G

78.200₫

 

SỐT BBQ HỮU CƠ CARWARI HONEST TO GOODNESS 250ML

279.900₫

 

SỐT CÀ CHUA CASTELLO 400G

43.000₫

 

SỐT CÀ RI ẤN ĐỘ 70G

18.500₫

 

SỐT CẢI NGỰA HỮU CƠ GRANOVITA 170G

106.000₫

 

SỐT CAY MEXICAN VALENTINA

105.600₫

 

SỐT CAY NỒNG MEXICAN VALENTINA

105.600₫

 

SỐT COLAVITA PESTO 135G

110.300₫

 

SỐT HP TRUYỀN THỐNG 255G

112.800₫

 

SỐT LEA & PERRINS WORCESTERSHIRE SAUCE

65.900₫

 

SỐT NẤM ĐÔNG CÔ HỮU CƠ WAN JA SHAN 296ML

163.000₫