Sốt Tương

BỘT MAYONNAISE CHAY LAMAYO 250G

259.900₫

 

COMBO TƯƠNG ỚT SAIGON CHARLIE 3x150ML

130.000₫

 

DẦU HÀU HEINZ 600G

66.190₫

 

HUMMUS OLIVE ĐEN ATHENOS 198G

139.000₫

 

NƯỚC SỐT CHUTNEY VỚI XOÀI NATURATA 225G

138.500₫

 

NƯỚC SỐT THỊT NƯỚNG CARWARI 250ML

279.900₫

 

NƯỚC SỐT TIÊU CAY HỮU CƠ BIONA 140ML

309.500₫

 

SỐT BẠC HÀ AUNT MICHELLE 180G

79.900₫

 

SỐT BƠ CASA FIESTA 326G

142.000₫

 

SỐT CÀ CHUA HỮU CƠ JENSENS 350ML

179.700₫

 

SỐT CÀ CHUA HỮU CƠ PASSATA GLOBAL ORGANICS 680G

95.000₫

 

SỐT CÀ CHUA HỮU CƠ PASSATA RUSTICA GLOBAL ORGANICS 680G

95.000₫

 

SỐT CÀ CHUA HỮU CƠ VỚI QUẾ TÂY GLOBAL ORGANICS 680G

95.000₫

 

SỐT CÀ CHUA SALSA CAY ÍT TOSTITOS 439.4G

169.800₫

 

SỐT CẢI NGỰA TRẮNG SCANDIA

99.000₫

 

SỐT CHẤM VỊ ỚT ĐỎ NƯỚNG VỚI TOPPINGS CEDAR'S 283G

220.000₫