Sốt Salad

SỐT TRỘN SALAD VỊ RAU THƠM KUHNE FINE 250ML

76.900₫

 

SỐT SALAD HỮU CƠ VỊ GIẤM BALSAMIC OZGANICS 350ML

167.500₫

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU MỸ KUEHNE 250ML

76.900₫

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU Ý KUEHNE 250ML

76.900₫

 

SỐT SALAD KIỂU Ý REMIA 250ML

72.500₫

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ MẬT ONG VÀ MÙ TẠT KUEHNE 250ML

72.900₫

 

SỐT SALAD MÈ ĐEN RANG HELLMANN'S 210ML

69.500₫

 

SỐT TRỘN SALAD THOUSAND ISLANDS KUEHNE 250ML

76.900₫

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ MÙ TẠT DIJON KIỂU PHÁP KUEHNE 250ML

72.900₫

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU PHÁP KUEHNE 250ML

76.900₫

 

SỐT SALAD HỮU CƠ KEM BƠ OZGANICS 250ML

167.500₫

 

SỐT SALAD THOUSAND ISLAND CRYSTAL 236ML

68.900₫

 

SỐT SALAD KIỂU Ý SEPARATING CRYSTAL 236ML

68.900₫

 

SỐT SALAD HỮU CƠ CAESAR OZGANICS 350ML

167.500₫

 

SỐT SALSA HỮU CƠ KHÔNG CAY & KHÔNG THÊM ĐƯỜNG OZGANICS 310GR

133.900₫

 

SỐT MAYONAISE KHÔNG TRỨNG HỮU CƠ GLOBAL 240G

199.300₫