Sốt Salad

SỐT SALAD ĐẬU NÀNH MÈ ĐEN HỮU CƠ LUMLUM 175ML

87.500₫

 

SỐT SALAD HỮU CƠ KEM BƠ OZGANICS 250ML

163.000₫

 

SỐT SALAD HỮU CƠ KIỂU PHÁP OZGANICS

163.100₫

 

SỐT SALAD HỮU CƠ VỊ GIẤM BALSAMIC OZGANICS 250ML

163.000₫

 

SỐT SALAD KIỂU Ý REMIA 250ML

72.500₫

 

SỐT SALAD KIỂU Ý SEPARATING CRYSTAL 236ML

68.612₫

 

SỐT SALAD MÈ ĐEN HỮU CƠ LUMLUM 175ML

85.000₫

 

SỐT SALAD THOUSAND ISLAND CRYSTAL 236ML

68.612₫

 

SỐT SALAD TỎI ROBERTSON 250ML

56.900₫

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU MỸ KUEHNE 250ML

84.700₫

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU PHÁP KUEHNE 250ML

84.700₫

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU Ý KUEHNE 250ML

84.700₫

 

SỐT TRỘN SALAD THOUSAND ISLANDS KUEHNE 250ML

81.300₫

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ MẬT ONG VÀ MÙ TẠT KUEHNE 250ML

79.200₫

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ MÙ TẠT KIỂU PHÁP KUEHNE 250ML

84.700₫

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ RAU THƠM KUHNE FINE 250ML

72.600₫