Sốt Mỳ Ý & Sốt Cà Chua

CÀ CHUA CẮT HẠT LỰU ANNALISA 400G

39.500₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

35.900₫

 

SỐT BOLOGNESE BARILLA 400G

128.500₫

 

SỐT ARRABBIATA BARILLA 400G

100.000₫

 

SỐT BASILICO BARILLA 400G

112.400₫

 

SỐT NAPOLETANA BARILLA 400G

111.500₫

 

SỐT CÀ NAPOLETANA BARILLA 200G

52.000₫

 

SỐT MÌ Ý VỚI OLIU BARILLA 400ML

118.000₫

 

CÀ CHUA Ý HỮU CƠ BÓC VỎ SOTTO 400G

64.000₫

 

CÀ CHUA Ý HỮU CƠ BĂM NHUYỄN SOTTO 400G

64.000₫

 

SỐT CÀ CHUA Ý HỮU CƠ SOTTO 420G

102.000₫

 

SỐT MÌ Ý SICILIANA CASTELLO 350G

76.700₫

 

CÀ CHUA Ý HỮU CƠ SOTTO 345G

175.900₫

 

CÀ CHUA HỮU CƠ NGUYÊN QUẢ LỘT VỎ H.TO GOODNESS 400G

179.900₫

 

SỐT SPAGHETTI HÚNG QUẾ TÂY CASTELLO 350G

76.700₫

 

SỐT MÌ Ý ARRABBIATA CASTELLO 350G

76.700₫