Sốt Mỳ Ý & Sốt Cà Chua

CÀ CHUA CẮT HẠT LỰU ANNALISA 400G

39.500₫

 

CÀ CHUA CẮT NHỎ NGÂM VỊ QUẾ TÂY HỮU CƠ BIONA 400G

169.500₫

 

CÀ CHUA CẮT NHỎ NGÂM VĨ TỎI & KINH GIỚI HỮU CƠ BIONA 400G

174.000₫

 

CÀ CHUA CHERRY NGUYÊN QUẢ NGÂM HỮU CƠ BIONA 400G

202.000₫

 

CÀ CHUA HỮU CƠ NGUYÊN QUẢ LỘT VỎ H.TO GOODNESS 400G

179.900₫

 

CÀ CHUA HỮU CƠ XAY NHUYỄN HONEST TO GOODNESS 210G

149.500₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

35.900₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI KHÔNG VỎ HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS 400G

58.500₫

 

CÀ CHUA PLUM BÓC VỎ NGÂM HỮU CƠ BIONA 400G

174.000₫

 

CÀ CHUA Ý HỮU CƠ BĂM NHUYỄN SOTTO 400G

64.000₫

 

CÀ CHUA Ý HỮU CƠ BÓC VỎ SOTTO 400G

64.000₫

 

NƯỚC SỐT CÀ CHUA ARRABBIATA DE CECCO 400G

75.000₫

 

NƯỚC SỐT CÀ CHUA DE CECCO 400G

99.000₫

 

NƯỚC SỐT CÀ VÀ RAU CỦ NAPOLETANA DE CECCO 400G

75.000₫

 

NƯỚC SỐT CÀ VÀ RAU CỦ SICILIA DE CECCO 400G

75.000₫

 

NƯỚC SỐT THỊT BÒ BẰM BOLOGNESE DE CECCO 400G

92.000₫