Snack

AJI NORI 50G

274.200₫

 

BÁNH CORN CHIPS REGULAR FRITOS 311.8G

122.000₫

 

BÁNH GẠO CHIÊN PETIT USUYAKI B BOURBON 36G

29.200₫

 

BÁNH GẠO FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH GẠO GIÀU CANXI BEANSTALK 20G

91.800₫

 

BÁNH GẠO VỊ KEM CHUA VÀ HẸ FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH GẠO VỊ RONG BIỂN FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH GẠO VỊ THỊT NƯỚNG FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH SNACK B-8 PETIT EBI B BOURBON 38G

29.200₫

 

BÁNH SNACK GẠO HỮU CƠ VỊ BBQ 4CARE BALANCE 25G

30.000₫

 

BÁNH SNACK GẠO HỮU CƠ VỊ TRUYỀN THỐNG 4CARE BALANCE 25G

30.000₫

 

BÁNH SNACK VỊ RONG BIỂN 4CARE BALANCE 25G

30.000₫

 

BÁNH SNACK VỊ THỊT NƯỚNG MẬT ONG TWISTED FRITOS 283.5G

127.500₫

 

BÁNH SNACK VỊ TRUYỀN THỐNG FRITOLAY'S TOSTITOS 283.5G

159.000₫

 

BÁNH VỊ BƠ FRITOLAY'S DORITOS NACHO 198.4G

119.000₫

 

BẮP RANG BƠ CROWN 297G

62.000₫