Snack

AJI NORI 50G

274.200₫

 

ANTASTIC SEAWEED CRACKERS 100G

89.700₫

 

BÁNH CORN CHIPS REGULAR FRITOS 311.8G

122.000₫

 

BÁNH GẠO CHIÊN PETIT USUYAKI B BOURBON 36G

29.172₫

 

BÁNH GẠO FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH GẠO GIÀU CANXI BEANSTALK 20G

91.800₫

 

BÁNH GẠO VỊ KEM CHUA VÀ HẸ FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH GẠO VỊ RONG BIỂN FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH GẠO VỊ THỊT NƯỚNG FANTASTIC 100G

89.700₫

 

BÁNH SNACK VỊ THỊT NƯỚNG MẬT ONG TWISTED FRITOS 283.5G

127.500₫

 

BÁNH SNACK VỊ TRUYỀN THỐNG FRITOLAY'S TOSTITOS 283.5G

159.000₫

 

BÁNH VỊ BƠ FRITOLAY'S DORITOS NACHO 198.4G

119.000₫

 

BẮP RANG BƠ NHIỀU BƠ CROWN 297G

58.624₫

 

BẮP RANG BƠ VỊ NGỌT CROWN 297G

58.624₫

 

BẮP RANG BƠ VỊ TỰ NHIÊN CROWN 297G

58.624₫

 

BEANSTALK CALCIUM-RICH RICE CRACKER 20G

91.800₫