Sản phẩm Tết

CƠM DỪA SẤY GIÒN VỊ ĐƯỜNG THỐT NỐT HỒNG GẤM 50G

49.900₫

 

CƠM DỪA SẤY GIÒN VỊ CÀ PHÊ HỒNG GẤM 50G

49.900₫

 

CƠM DỪA SẤY GIÒN HỒNG GẤM 50G

49.900₫

 

MỨT DỪA CACAO 200G

78.900₫

 

MỨT DỪA GẤC 200G

78.900₫

 

MỨT DỪA BẾN TRE MÀU LÁ CẨM 200G

78.900₫

 

MỨT DỪA LÁ DỨA 200G

78.900₫

 

MỨT DỪA 200G

78.900₫

 

MỨT DỪA CAFÉ 200G

78.900₫

 

MỨT GỪNG

78.900₫

 

KIỆU NGÂM CHUA KHỔNG TƯỚC NGUYÊN 200G

95.500₫

 

CƠM DỪA SẤY GIÒN VỊ ĐƯỜNG THỐT NỐT HỒNG GẤM 100G

99.500₫

 

CƠM DỪA SẤY GIÒN VỊ CÀ PHÊ HỒNG GẤM 100G

99.500₫

 

CƠM DỪA SẤY GIÒN HỒNG GẤM 100G

99.500₫

 

DƯA GHÉM XỨ GÒ LE'MEN 500G

139.900₫

 

MẮM TÉP RIU XỨ GÒ KHỔNG TƯỚC NGUYÊN 120GR

139.900₫