SALADS

CLASSIC CAESAR REGULAR - GUANABANA

100.000₫

 

CLASSIC CAESAR SALAD - GUANABANA

135.000₫

 

FIFTY SHADES OF GREEN - GUANABANA

100.000₫

 

FIFTY SHADES OF GREEN SALAD

135.000₫

 

IN LOVE WITH COCONUT REGULAR - GUANABANA

90.000₫

 

IN LOVE WITH THE COCONUT SALAD - GUANABAN

125.000₫

 

IN LOVE WITH THE COCONUT SALAD - GUANABANA

125.000₫

 

PEACE LOVE & SESAME REGULAR SALADS - GUANABANA

90.000₫

 

PEACE LOVE & SESAME SALAD - GUANABANA

125.000₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP GUANABANA 180G

44.500₫

 

SALAD CLASSIC CAESAR - GUANABANA

135.000₫

 

SALAD CLASSIC CAESAR REGULAR - GUANABANA

100.000₫

 

SALAD FIFTY SHADES OF GREEN

135.000₫

 

SALAD FIFTY SHADES OF GREEN - GUANABANA

100.000₫

 

SALAD IN LOVE WITH COCONUT REGULAR - GUANABANA

90.000₫

 

SALAD MIX GUANABANA 180G

44.500₫