Rượu Vang Trắng * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

RƯỢU VANG CHARDONNAY MONASTIER 750ML

400.000₫

 

RƯỢU VANG KANGAROO CHARDONNAY 750ML

360.000₫

 

RƯỢU VANG SAUVIGNON BLANC FRONTERA 750ML

336.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG ALAMOS THE WINE OF CATENA CHARDONNAY 750ML

674.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG ALICANTO SAUVIGNON TRADITION 750ML

275.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG ALTOS CHARDONNAY TERRAZAS 750ML

605.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG BIN 222 CHARDONNAY WYNDHAM 750ML

657.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG CHARD PINOT GRIGIO PINOT 750ML

466.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG CHARDONNAY JACOBS CREEK 750ML

512.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG CHARDONNAY NEDERBURG 750ML

467.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG CHARDONNAY PAUL LORRY 750ML

490.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG DOGAJOLO CABERNET SAUVIGNON CARPINETO 750ML

640.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG EXCELLENCE LOUIS DUC DE FRANCE 750ML

250.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG FUMAIO BANFI IGT TOSCANA 750ML

515.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG INDESIO PINOT GRIGIO 750ML

355.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG LA CAMPAGNE CHARDONNAY 750ML

278.000₫