Rượu Vang Trắng * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

RƯỢU VANG TRẮNG MUSSEL BAY SAUVIGNON BLANC 750ML

505.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG ALICANTO SAUVIGNON TRADITION 750ML

265.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG INDESIO PINOT GRIGIO 750ML

355.000₫

 

RƯỢU VANG SAUVIGNON BLANC FRONTERA 750ML

336.000₫

 

RƯỢU VANG CHARDONNAY MONASTIER 750ML

379.900₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG MOSCATO RANDOM CELLARS 10% 750ML

336.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG EXCELLENCE LOUIS DUC DE FRANCE 750ML

219.500₫

 

VANG TRẮNG KANGAROO SAUVIGNON BLANC 750ML

341.500₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG CHARD PINOT GRIGIO PINOT 750ML

466.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG LINDEMANS BIN 95 SAUVIGNON BLANC 750ML

470.000₫

 

VANG TRẮNG FONCROSE SAUVIGNON BLANC SEMILLON BORDEAUX CHATEAU 750ML

379.500₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG TORBRECK BAROSSA VALLEY OLD VINES GSM 750ML

642.500₫

 

RƯỢU VANG KANGAROO CHARDONNAY 750ML

341.500₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG LA CAMPAGNE CHARDONNAY 750ML

267.900₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG CHARDONNAY JACOBS CREEK 750ML

512.000₫

 

RƯỢU VANG TRẮNG ALAMOS THE WINE OF CATENA CHARDONNAY 750ML

599.900₫