Rau Gia Vị

RAU NGÒ RÍ NICO 50G

18.900₫

 

RAU HÚNG LỦI NICO 50G

18.900₫

 

RAU DIẾP CÁ NICO 50G

18.900₫

 

RAU RĂM NICO 50G

16.700₫

 

HÀNH LÁ (G)

4.925₫

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

11.715₫

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

32.862₫

 

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

18.730₫

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

45.100₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO GG (G)

27.971₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO

13.800₫

 

KINH GIỚI CAY RC (G)

10.900₫

 

LÁ XÔ THƠM RC (G)

6.540₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG RC (G)

8.250₫

 

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

6.900₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG GG (G)

14.077₫