Rau Gia Vị

RAU NGÒ RÍ NICO 50G

19.900₫

 

RAU HÚNG LỦI NICO 50G

19.900₫

 

RAU DIẾP CÁ NICO 50G

18.900₫

 

RAU RĂM NICO 50G

17.500₫

 

HÀNH LÁ (G)

4.925₫

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

11.970₫

 

RAU THƠM HỖN HỢP RAU CƯỜI VIỆT NHẬT

32.900₫

 

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

19.450₫

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

47.800₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO GG (G)

27.300₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO

13.800₫

 

KINH GIỚI CAY RC (G)

12.725₫

 

LÁ XÔ THƠM RC (G)

6.540₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG RC (G)

8.250₫

 

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

7.485₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG GG (G)

14.700₫