Rau Gia Vị

QUẾ TÍM VIỆT NAM (G)

4.800₫

 

NGÒ RÍ

7.450₫

 

NGÒ TÂY LÁ THẲNG

14.475₫

 

THÌ LÀ TÂY

25.000₫

 

RAU KINH GIỚI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 50G

17.500₫

 

HẸ SẺ RAU CƯỜI VIỆT NHẬT

53.980₫

 

QUẾ TÂY TÍM

23.400₫

 

NGÒ ÔM RAU CƯỜI VIỆT NHẬT

19.950₫

 

HẸ LÁ V.H (G)

29.400₫

 

LÁ OREGANO GG

99.750₫

 

LÁ BẠC HÀ TÂY

8.280₫

 

HÚNG QUẾ VN RAU CƯỜI VIỆT NHẬT

19.250₫

 

HÀNH LÁ HỮU CƠ RAU CƯỜI VIỆT NHẬT

31.050₫

 

HÚNG HƯƠNG TÂY

8.438₫

 

LÁ NGẢI GIẤM RC

15.725₫

 

NGÒ RÍ NHỎ

8.100₫