Rau Gia Vị

HÚNG QUẾ VN 100G

9.950₫

 

HÚNG CÂY VN 100G

14.590₫

 

NGÒ GAI 100G

10.950₫

 

QUẾ TÍM VIỆT NAM 50G

5.295₫

 

NGÒ RÍ 50G

7.450₫

 

NGÒ TÂY LÁ THẲNG 50G

16.495₫

 

THÌ LÀ TÂY 100G

19.950₫

 

RAU KINH GIỚI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 50G

17.500₫

 

HẸ SẺ RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

53.979₫

 

QUẾ TÂY TÍM 50G

24.975₫

 

NGÒ ÔM RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 50G

19.950₫

 

HẸ LÁ V.H 300G

29.400₫

 

LÁ OREGANO 350G

125.964₫

 

LÁ BẠC HÀ TÂY 30G

10.497₫

 

HÚNG QUẾ VN RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 50G

19.250₫

 

HÀNH LÁ HỮU CƠ RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 100G

31.050₫