Rau Gia Vị

CÀ RI CHAY ONLY NATURAL 300G

99.500₫

 

CẦN TÂY ÚC

215.900₫

 

HÀNH LÁ HỮU CƠ 100G

37.090₫

 

CẦN NƯỚC 500G

99.750₫

 

RAU DẤP CÁ 250G

74.975₫

 

RAU NGÒ OM 250G

72.375₫

 

LÁ XẠ HƯƠNG ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

LÁ NGẢI GIẤM ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

RAU XÔ THƠM ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

NGÒ TÂY LÁ XOĂN ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

KINH GIỚI ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

LÁ BẠC HÀ ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

NGÒ TÂY LÁ THẲNG ONLY NATURAL 20GR

9.900₫

 

HÚNG QUẾ TÂY ONLY NATURAL 40GR

19.500₫

 

HÚNG QUẾ VN 100G

44.950₫