Rau Gia Vị

RAU RĂM NICO 50G

16.700₫

 

HÀNH LÁ (G)

5.135₫

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

11.715₫

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

32.862₫

 

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

18.730₫

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

45.100₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO GG (G)

27.971₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO

13.688₫

 

KINH GIỚI CAY RC (G)

10.500₫

 

LÁ XÔ THƠM RC (G)

6.455₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG RC (G)

8.206₫

 

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

6.818₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG GG (G)

14.077₫

 

LÁ XÔ THƠM

8.755₫

 

QUẾ TÂY

17.845₫

 

CẦN TÂY

23.250₫