Rau Gia Vị

BẠC HÀ GIỐNG NHẬT 50G

359.900₫

 

BÔNG HẸ 250G

35.625₫

 

CÀ RI CHAY ONLY NATURAL 300G

99.500₫

 

CẦN TÂY ÚC

226.900₫

 

HÀNH LÁ HỮU CƠ 100G

28.450₫

 

CẦN NƯỚC 500G

99.750₫

 

RAU DẤP CÁ 250G

78.725₫

 

RAU NGÒ OM 250G

75.975₫

 

LÁ XẠ HƯƠNG ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

LÁ NGẢI GIẤM ONLY NATURAL 20G

9.900₫

 

RAU XÔ THƠM ONLY NATURAL 20G

10.500₫

 

LÁ HƯƠNG THẢO ONLY NATURAL 20G

10.500₫

 

NGÒ TÂY LÁ XOĂN ONLY NATURAL 20G

10.500₫

 

KINH GIỚI ONLY NATURAL 20G

10.500₫

 

LÁ BẠC HÀ ONLY NATURAL 20G

10.500₫

 

NGÒ TÂY LÁ THẲNG ONLY NATURAL 20GR

10.500₫