Rau củ hữu cơ

CỦ CẢI TRẮNG HỮU CƠ 500G

44.500₫

 

ROCKET HỮU CƠ 100G

49.000₫

 

CẢI RỔ HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH MỠ VÀNG HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH BÚP XANH HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH BÚP ĐỎ HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ EVERYDAY 250G

72.250₫

 

MỒNG TƠI HỮU CƠ 250G

26.250₫

 

CẢI XANH HỮU CƠ 250G

26.250₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP HỮU CƠ 250G

53.750₫

 

CẢI NGỌT HỮU CƠ 250G

26.250₫

 

GÀ TA HỮU CƠ NỬA CON ĐÔNG LẠNH 1KG

380.000₫

 

BÍ NGÒI HỮU CƠ 500G

195.000₫

 

BÔNG CẢI XANH HỮU CƠ 500G

120.000₫

 

CẢI THẢO HỮU CƠ 500G

64.500₫