Rau củ hữu cơ

XÀ LÁCH ROMAINE HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

XÀ LÁCH BÚP ĐỎ HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

CỦ CẢI TRẮNG HỮU CƠ 500G

64.950₫

 

CẢI NGỌT HỮU CƠ 250G

32.475₫

 

CẢI RỔ HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

CẢI XANH HỮU CƠ 250G

32.475₫

 

XÀ LÁCH MỠ VÀNG HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH BÚP XANH HỮU CƠ 250G

52.250₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

GÀ TA HỮU CƠ NỬA CON 1KG

380.000₫

 

XÀ LÁCH DIẾP XOĂN HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

ROCKET HỮU CƠ 100G

49.000₫

 

MỒNG TƠI HỮU CƠ 250G

32.475₫

 

BÍ NGÒI HỮU CƠ 500G

206.450₫

 

BÔNG CẢI XANH HỮU CƠ 500G

127.450₫

 

CẢI THẢO HỮU CƠ 500G

68.950₫