Rau Củ Đông Lạnh

BẮP CẢI TÍ HON 400G

97.000₫

 

BÓ XÔI BĂM NHUYỄN ĐÔNG LẠNH 1KG

202.000₫

 

CẢI BÓ XÔI ĐÔNG LẠNH ARDO 450G

45.700₫

 

ĐẬU CÔ VE ĐÔNG LẠNH BONDUELLE 300G

97.000₫

 

ĐẬU HÀ LAN ĐÔNG LẠNH 400G

98.500₫

 

ĐẬU NÀNH XANH EDAMAME 500G

95.000₫

 

HÀNH TÂY TẨM GIA VỊ MCCAIN 400G

89.000₫

 

KHOAI TÂY CẮT MÚI MCCAIN

75.000₫

 

KHOAI TÂY CẮT SỢI DÀI ĐÔNG LẠNH MCCAIN

99.900₫

 

KHOAI TÂY ĐÔNG LẠNH MCCAIN EMOTI 625G

129.500₫

 

KHOAI TÂY MẶT CƯỜI MCCAIN 750G

98.000₫

 

KHOAI TÂY ROSTI MCCAIN

129.000₫

 

RAU CỦ HỖN HỢP ĐÔNG LẠNH GRATIN PDT CHAMPIGNON BONDUELLE 400G

236.500₫

 

RAU CỦ HỖN HỢP ĐÔNG LẠNH LÀM SÚP BONDUELLE 450G

160.000₫

 

RAU CỦ HỖN HỢP ĐÔNG LẠNH PARISIENNE BONDUELLE 700G

256.000₫

 

RAU CỦ HỖN HỢP ĐÔNG LẠNH TERRE CHAMPIGNONS BONDUELLE 700G

256.000₫