RAU CỦ ĐÓNG HỘP

DƯA CHUỘT BAO TỬ GUSTO 680G

45.500₫

 

VẢI THIỀU NƯỚC ĐƯỜNG GUSTO 565G

54.500₫

 

ĐẬU ĐỎ GIAGUARO 400G

35.500₫

 

TEMPEH ĐẬU NÀNH 250G

49.975₫

 

OLIU ĐEN KHÔNG HẠT CRESPO 425ML

69.700₫

 

OLIVE ĐEN TÁCH HẠT NGÂM FRAGATA 150G

47.900₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 235G

62.500₫

 

ĐẬU GÀ CIRIO 400G

47.500₫

 

OLIU XANH KHÔNG HẠT CRESPO 370ML

68.700₫

 

OLIU XANH NGÂM NGUYÊN QUẢ CRESPO 370ML

63.500₫

 

15% OFF
ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

27.115₫

31.900₫

 

15% OFF
ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

28.900₫

34.000₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ KHÔNG MUỐI GLOBAL ORGANICS

67.000₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ BÓC VỎ CIRIO 400G

44.000₫

 

OLIU XANH NHỒI ỚT NGỌT PIMIENTO CRESPO 370ML

73.600₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 450G

99.500₫