RAU CỦ ĐÓNG HỘP

NỤ BẠCH HOA NGÂM LORETO CAPERS 99G

49.000₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

33.504₫

 

CÀ CHUA BĂM CIRIO 400G

51.800₫

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

31.900₫

 

OLIU XANH CRESPO NHỒI CÁ ANCHOVY

59.700₫

 

ĐẬU LĂNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

24.710₫

 

OLIU XANH KHÔNG HẠT CRESPO 250ML

37.600₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ HẦM CASTELLO 400G

28.700₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ BÓC VỎ CIRIO 400G

49.800₫

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

28.992₫

 

BẮP NGỌT NGUYÊN HẠT CRYSTAL 432G

36.564₫

 

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS 400G

67.000₫

 

ỚT JALAPENOS CAY NỒNG CASA FIESTA 340G

97.500₫

 

OLIU ĐEN KHÔNG HẠT CRESPO 425ML

69.700₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI KHÔNG VỎ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

30.200₫