RAU CỦ ĐÓNG HỘP

CÀ CHUA XAY CÔ ĐẶC ANNALISA 140G

49.800₫

 

CÀ CHUA BĂM CIRIO 400G

51.800₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

28.992₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ HẦM CASTELLO 400G

28.700₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ BÓC VỎ CIRIO 400G

49.800₫

 

OLIU NHỒI ỚT LATINO BELLA 235G

65.669₫

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

31.900₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ KHÔNG MUỐI GLOBAL ORGANICS

67.000₫

 

OLIU XANH CRESPO NHỒI CÁ ANCHOVY

59.700₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 235G

56.842₫

 

OLIU ĐEN NGÂM NGUYÊN QUẢ FRAGATA 200G

45.458₫

 

ĐẬU BIANCHI DI SPAGNA CASA RINALDI 400G

65.088₫

 

ĐẬU LĂNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

24.710₫

 

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS 400G

67.000₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI KHÔNG VỎ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

30.200₫