RAU CỦ ĐÓNG HỘP

DƯA CHUỘT BAO TỬ GUSTO 680G

45.500₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 235G

62.500₫

 

OLIVE ĐEN TÁCH HẠT NGÂM FRAGATA 150G

47.900₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 450G

99.500₫

 

OLIU XANH KHÔNG HẠT CRESPO 370ML

72.500₫

 

ĐẬU GÀ CIRIO 400G

47.500₫

 

DƯA CHUỘT NGÂM FRAGATA GHERKIN

63.500₫

 

OLIU ĐEN NGÂM NGUYÊN QUẢ FRAGATA 200G

50.900₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

34.000₫

 

OLIU ĐEN KHÔNG HẠT CRESPO 425ML

72.500₫

 

OLIU XANH NGÂM NGUYÊN QUẢ CRESPO 370ML

66.900₫

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

31.900₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

28.900₫

 

ĐẬU LĂNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

25.000₫

 

ĐẬU ĐỎ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

ĐẬU ĐỎ GIAGUARO 400G

35.500₫