RAU CỦ ĐÓNG HỘP

10% OFF
CÀ CHUA BĂM CIRIO 400G

42.300₫

47.000₫

 

OLIU ĐEN NGÂM NGUYÊN QUẢ FRAGATA 200G

50.900₫

 

DƯA CHUỘT NGÂM FRAGATA GHERKIN

63.500₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

34.000₫

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ KHÔNG CHỨA BPA HONEST TO GOODNESS 400G

199.000₫

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

31.900₫

 

ĐẬU ĐEN HỮU CƠ KHÔNG CHỨA BPA H. TO GOODNESS 400G

199.000₫

 

BẮP NGỌT NGUYÊN HẠT CRYSTAL 432G

38.900₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM LORETO CAPERS 99G

49.000₫

 

OLIVE ĐEN TÁCH HẠT NGÂM FRAGATA 150G

47.900₫

 

ĐẬU HỮU CƠ NƯỚNG SỐT CÀ CHUA KHÔNG MUỐI HONEST TO GOODNESS 400G

225.000₫

 

TEMPEH ĐẬU NÀNH 250G

46.400₫

 

10% OFF
CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ BÓC VỎ CIRIO 400G

39.600₫

44.000₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 235G

56.900₫

 

TEMPEH ĐẬU ĐỎ 250G

49.975₫

 

MÍT NON HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 400G

229.000₫