RAU CỦ ĐÓNG HỘP

ĐẬU THẬN ĐỎ HẦM CASTELLO 400G

28.700₫

 

ĐẬU HÀ LAN ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

28.992₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI KHÔNG VỎ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

30.200₫

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

31.900₫

 

ĐẬU LĂNG ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

24.710₫

 

CÀ CHUA XAY CÔ ĐẶC ANNALISA 140G

49.800₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

28.992₫

 

ĐẬU NÀNH LÊN MEN NATTO 45G (3 HỘP)

71.893₫

 

ỚT JALAPENOS CAY NỒNG CASA FIESTA 340G

97.500₫

 

DƯA CHUỘT NGÂM FRAGATA GHERKIN

63.250₫

 

ĐẬU ĐỎ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

BẮP NGỌT NGUYÊN HẠT CRYSTAL 432G

36.564₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

33.504₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

OLIVE ĐEN TÁCH HẠT NGÂM FRAGATA 150G

47.850₫

 

ĐẬU TÂY ĐỎ AUNT MICHELLE

42.500₫