RAU CỦ ĐÓNG HỘP

ĐẬU NƯỚNG SỐT CÀ HEINZ 420G

47.900₫

 

BẮP NGỌT NGUYÊN HẠT CRYSTAL 432G

38.900₫

 

OLIU ĐEN NGÂM TÁCH HẠT TORRENT 370G

72.800₫

 

CÀ CHUA XAY CÔ ĐẶC ANNALISA 140G

49.800₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM LORETO CAPERS 99G

49.000₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT NGÂM TORRENT 370G

65.800₫

 

OLIU ĐEN KHÔNG HẠT CRESPO 425ML

69.700₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ HẦM CASTELLO 400G

28.700₫

 

ĐẬU TÂY TRẮNG CIRIO 400G

52.000₫

 

OLIU XANH CRESPO NHỒI CÁ ANCHOVY

59.700₫

 

OLIU ĐEN NGÂM NGUYÊN QUẢ FRAGATA 200G

50.900₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

34.000₫

 

ĐẬU LĂNG ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

DƯA CHUỘT NGÂM FRAGATA GHERKIN

63.500₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 235G

56.900₫

 

ĐẬU GÀ CIRIO 400G

47.500₫