RAU CỦ

CHANH VÀNG (G)

45.980₫

 

KHOAI LANG NHẬT

27.950₫

 

RAU CHÂN VỊT

18.125₫

 

BÔNG CẢI XANH

13.800₫

 

CẦN TÂY

29.700₫

 

BẮP NẾP

8.400₫

 

CẢI XOĂN KALE

20.875₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

55.000₫

 

RAU ROCKET ARUGULA

31.890₫

 

CÀ RỐT NHẬT BẢN (G)

15.870₫

 

ĐẬU NÀNH LÊN MEN NATTO 45G (3 HỘP)

71.893₫

 

CỦ DỀN ĐỎ

7.800₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

22.000₫

 

CẢI BÓ XÔI BABY

31.900₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1

54.500₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.970₫