RAU CỦ

TỎI ÚC 200G

183.000₫

 

BÍ NGÔ

42.000₫

 

LÁ CHANH THÁI

8.900₫

 

KHOAI LANG NHẬT

22.500₫

 

CỦ HÀNH TÂY NEWZEALAND

24.900₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

26.000₫

 

DƯA LEO

15.750₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

26.000₫

 

DƯA LEO GIỐNG NHẬT (G)

17.700₫

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

64.900₫

 

CẦN TÂY

54.500₫

 

CÀ CHUA XAY CÔ ĐẶC ANNALISA 140G

49.800₫

 

KHOAI TÂY VÀNG

32.450₫

 

CHANH VÀNG (G)

45.980₫

 

BẮP CẢI TÍM

39.000₫

 

CÀ CHUA BĂM CIRIO 400G

47.000₫