RAU CỦ

TỎI ÚC HỮU CƠ 100G

138.000₫

 

KHOAI LANG NHẬT

27.950₫

 

CHANH VÀNG (G)

45.980₫

 

HÀNH TÂY

44.000₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

26.000₫

 

ĐẬU NƯỚNG SỐT CÀ HEINZ 420G

47.900₫

 

KHOAI SỌ

32.250₫

 

BÍ NGÒI XANH

18.600₫

 

BẮP NGỌT NGUYÊN HẠT CRYSTAL 432G

38.900₫

 

CẦN TÂY

29.700₫

 

KHOAI MỠ TÍM BÔNG LAU

21.750₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

OLIU ĐEN NGÂM TÁCH HẠT TORRENT 370G

72.800₫

 

CÀ CHUA XAY CÔ ĐẶC ANNALISA 140G

49.800₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

32.500₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM LORETO CAPERS 99G

49.000₫