RAU CỦ

CHANH VÀNG (G)

26.275₫

 

BẮP NẾP

8.400₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.250₫

 

RAU CHÂN VỊT

18.125₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG

50.300₫

 

KHOAI LANG NHẬT

21.400₫

 

CỦ DỀN ĐỎ

10.180₫

 

BÔNG CẢI XANH

13.360₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

54.050₫

 

DƯA LEO

18.025₫

 

OLIU ĐEN NGÂM NGUYÊN QUẢ FRAGATA 200G

45.458₫

 

MĂNG TÂY LOẠI 1

47.670₫

 

BÔNG CẢI XANH VIFARM

47.750₫

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

41.900₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

21.192₫

 

BÍ ĐAO

23.950₫