RAU CỦ

CỦ NGHỆ 50G

5.975₫

 

CHANH VÀNG 300G

68.970₫

 

CỦ GỪNG 100G

27.550₫

 

NGÒ RÍ 50G

7.450₫

 

TỎI LÝ SƠN 100G

36.950₫

 

HÀNH LÝ SƠN 200G

43.900₫

 

ĐẬU ĐỎ GIAGUARO 400G

35.500₫

 

HÀNH TÂY 500G

37.250₫

 

VẢI THIỀU NƯỚC ĐƯỜNG GUSTO 565G

54.500₫

 

BÍ RỢ 1KG

56.900₫

 

ĐẬU THẬN ĐỎ HẦM CASTELLO 400G

28.700₫

 

BÍ ĐỎ NON 300G

28.650₫

 

BẮP NON 150G

19.425₫

 

BÍ NGÒI XANH 300G

22.050₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 250G

39.975₫

 

DƯA CHUỘT NGÂM FRAGATA GHERKIN

63.500₫