RAU CỦ

KHOAI LANG NHẬT

22.500₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP GUANABANA 180G

49.000₫

 

ĐẬU NƯỚNG SỐT CÀ HEINZ 420G

47.900₫

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

64.900₫

 

KHOAI TÂY VÀNG

32.450₫

 

CỦ HÀNH TÍM LỚN

49.000₫

 

CHANH VÀNG (G)

45.980₫

 

20% OFF
CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

20.800₫

26.000₫

 

CÀ CHUA XAY CÔ ĐẶC ANNALISA 140G

49.800₫

 

BÍ NGÔ

42.000₫

 

KHOAI LANG TÍM

27.500₫

 

HÀNH LÝ SƠN

27.100₫

 

BÍ ĐỎ

65.000₫

 

RAU BÓ XÔI

22.500₫

 

BÍ NGÒI XANH

13.500₫

 

TỎI LÝ SƠN

29.990₫