RAU CỦ

CHANH VÀNG (G)

52.550₫

 

RAU CHÂN VỊT

18.125₫

 

BÔNG CẢI XANH

13.360₫

 

BẮP NẾP

8.400₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

54.050₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.250₫

 

KHOAI LANG NHẬT

24.900₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG

50.300₫

 

RAU ROCKET ARUGULA

26.700₫

 

CỦ DỀN ĐỎ

7.800₫

 

CẦN TÂY

28.500₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.200₫

 

CẢI XOĂN KALE

20.875₫

 

MĂNG TÂY LOẠI 1

56.940₫

 

DƯA LEO

15.750₫

 

ĐẬU NÀNH LÊN MEN NATTO 45G (3 HỘP)

71.893₫