RAU CỦ

CÀ CHUA BEEF

40.450₫

 

LÁ CHANH THÁI

8.200₫

 

BÍ NGÔ

58.800₫

 

KHOAI LANG NHẬT

21.400₫

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI KHÔNG VỎ ĐÓNG HỘP CASTELLO 400G

30.200₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

54.050₫

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL 400G

33.504₫

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

10.490₫

 

HÀNH LÝ SƠN

24.500₫

 

NẤM MÈO SẠCH CẮT LÁT 100G

27.799₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514₫

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

63.700₫

 

MĂNG TÂY LOẠI 1

47.670₫

 

ĐẬU ĐỎ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

40.800₫

 

KHOAI SỌ

32.250₫

 

KHOAI TÂY BABY

25.900₫