Rau Cải

CẢI XOĂN KALE

20.875₫

 

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

52.000₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

55.000₫

 

RAU BÓ XÔI

25.500₫

 

CẢI XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

RAU MIZUNA C.U

27.500₫

 

CẢI NGỒNG NICO YASAI

31.400₫

 

CẢI NGỌT HV

37.200₫

 

XÀ LÁCH XOĂN ÚC 160G

69.000₫

 

CẢI THÌA

9.760₫

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

42.500₫

 

RAU CHÂN VỊT

18.125₫

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

39.500₫

 

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

50.654₫

 

CẢI BÓ XÔI BABY

40.000₫