Rau Cải

CẢI XOĂN KALE 250G

26.225₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

58.500₫

 

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

55.500₫

 

CẢI NGỒNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

31.100₫

 

CẢI THÌA HỮU CƠ VINAMIT 300G

39.900₫

 

CẢI BẸ XANH HỮU CƠ VINAMIT 300G

39.900₫

 

CẢI THÌA GIỐNG NHẬT HOPELAND 500G

52.250₫

 

RAU BÓ XÔI HỮU CƠ 250G

54.975₫

 

CẢI NGỌT GIỐNG NHẬT HOPELAND 500G

47.250₫

 

CẢI NHẬT ONLY NATURAL 120G

24.900₫

 

RAU BÓ XÔI ĐỎ BABY 250G

86.475₫

 

RAU CHÂN VỊT BABY 120G

146.900₫

 

CẢI KALE XOĂN 300G

31.350₫

 

CẢI XANH HỮU CƠ 250G

34.125₫

 

CẢI THÌA 300G

31.350₫

 

CẢI NHẬT 300G

36.150₫