Rau Cải

CẢI NGỌT HỮU CƠ 250G

31.625₫

 

RAU BÓ XÔI 300g

29.970₫

 

CẢI NGỒNG 300G

37.200₫

 

CẢI XANH 300G

39.570₫

 

CẢI NGỒNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

27.580₫

 

RAU BÓ XÔI HỮU CƠ 250G

52.375₫

 

CẢI XOĂN KALE 250G

19.975₫

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

36.900₫

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

34.500₫

 

CẢI XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

34.500₫

 

RAU CHÂN VỊT BABY 120G

139.900₫

 

CẢI XANH HỮU CƠ 250G

32.475₫

 

CẢI RỔ HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

52.500₫

 

CẢI NGỌT 300G

37.200₫

 

CẢI NGỌT GIỐNG NHẬT HOPELAND 500G

44.950₫