Rau Cải

15% OFF
RAU BÓ XÔI 300g

32.105₫

37.770₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

55.900₫

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

42.500₫

 

15% OFF
CẢI XOĂN KALE 250G

21.144₫

24.875₫

 

CẢI XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

39.500₫

 

CẢI NGỒNG RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 200G

31.400₫

 

CẢI NGỌT GIỐNG NHẬT HOPELAND 500G

44.950₫

 

RAU CHÂN VỊT BABY 120G

119.500₫

 

CẢI RỔ HỮU CƠ 250G

55.475₫

 

CẢI XOĂN KALE RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

53.750₫

 

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

52.900₫

 

RAU BÓ XÔI HỮU CƠ 250G

52.375₫

 

CẢI NGỒNG 300G

37.200₫

 

CẢI NHẬT ONLY NATURAL 120G

24.900₫

 

RAU BÓ XÔI ĐỎ BABY 250G

86.475₫