Rau Cải

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

52.000₫

 

RAU BÓ XÔI

29.850₫

 

CẢI NGỌT HỮU CƠ 250G

26.250₫

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

42.500₫

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

39.500₫

 

CẢI NGỒNG NICO YASAI

31.400₫

 

CẢI XANH RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 250G

40.000₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

55.000₫

 

CẢI XANH HỮU CƠ 250G

26.250₫

 

CẢI NGỌT GIỐNG NHẬT

15.000₫

 

CẢI THÌA

37.200₫

 

CẢI NHẬT

28.800₫

 

CẢI NGỒNG

37.200₫

 

CẢI XANH

37.200₫

 

CẢI XOẮN RAU CƯỜI VIỆT NHẬT

53.750₫

 

CẢI DÚN HV

41.700₫