RAU ĂN QUẢ

CHANH XANH KHÔNG HẠT HỮU CƠ 500G

44.950₫

 

CHANH VÀNG 200G

45.980₫

 

ĐẬU QUE GIỐNG PHÁP 200G

21.180₫

 

15% OFF
CÀ CHUA BEEF 500G

44.838₫

52.750₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 250G

29.875₫

 

BÍ NGÒI XANH 300G

22.050₫

 

DƯA LEO 350G

19.565₫

 

DƯA LEO GIỐNG NHẬT 300G

23.850₫

 

BÍ ĐỎ NON 300G

28.650₫

 

BÍ RỢ 1KG

56.900₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 250G

36.475₫

 

BÍ VÀNG BABY 300G

50.970₫

 

DƯA LEO HỮU CƠ T.N.F 350G

34.825₫

 

ĐẬU HÀ LAN NON 150G

58.485₫

 

CHANH GIẤY BẾN TRE 100G

7.800₫

 

BẮP NỮ HOÀNG

32.500₫