RAU ĂN QUẢ

CHANH VÀNG 300G

59.850₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT HỮU CƠ 500G

44.950₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 250G

28.625₫

 

CHANH GIẤY BẾN TRE 100G

7.800₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 250G

28.625₫

 

DƯA LEO GIỐNG NHẬT 300G

24.150₫

 

BÍ NGÒI XANH 300G

22.470₫

 

CÀ CHUA BEEF 500G

55.450₫

 

BÍ RỢ 1KG

56.900₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 250G

28.975₫

 

BẮP NON 150G

19.425₫

 

CÀ CHUA BEEF ORLAR 200G

22.180₫

 

BÍ VÀNG BABY 300G

50.970₫

 

DƯA LEO BABY 500G

33.450₫

 

BÍ ĐỎ NON 300G

28.650₫

 

BÍ HẠT ĐẬU 500G

67.750₫