RAU ĂN QUẢ

BÍ NGÔ

59.000₫

 

BÍ NGÔ NHẬT

59.500₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

27.400₫

 

CÀ CHUA BI NGỌT

37.450₫

 

CÀ CHUA BEEF

32.500₫

 

ĐẬU CÔ VE

17.560₫

 

DƯA LEO

15.750₫

 

DƯA LEO BABY

28.900₫

 

ĐẬU HÀ LAN

49.980₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

35.955₫

 

CÀ CHUA COCKTAIL

26.215₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

15.269₫

 

BẮP MỸ

39.500₫

 

BÍ NGÒI XANH

15.270₫

 

MƯỚP

18.543₫

 

ĐẬU BẮP VH

18.748₫