RAU ĂN QUẢ

CHANH VÀNG 200G

45.980₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 150G

16.500₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 150G

20.250₫

 

BÍ NGÒI XANH 300G

22.050₫

 

CÀ CHUA BEEF 500G

49.500₫

 

BẮP NẾP

10.500₫

 

DƯA LEO GIỐNG NHẬT 300G

21.750₫

 

BÍ ĐỎ NON 300G

23.850₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 150G

12.720₫

 

DƯA LEO 350G

16.975₫

 

BÍ RỢ 1KG

45.500₫

 

CÀ CHUA ĐỎ 500G

26.000₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT 500G

26.000₫

 

BẮP NGỌT

13.900₫

 

ỚT SỪNG 100G

12.704₫

 

CHANH GIẤY BẾN TRE 100G

7.800₫