RAU ĂN QUẢ

BÍ NGÔ

92.000₫

 

CHANH VÀNG (G)

45.980₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

24.500₫

 

BÍ NGÒI XANH

15.270₫

 

DƯA LEO BABY

29.500₫

 

ỚT CHUÔNG XANH

12.720₫

 

DƯA LEO

15.750₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

14.250₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

32.950₫

 

DƯA LEO NHẬT DALAT GAP (G)

24.000₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

16.500₫

 

CÀ CHUA BEEF

34.500₫

 

TRÁI BẦU NICO

74.950₫

 

BẮP NẾP

8.400₫

 

MƯỚP

19.950₫

 

BÍ NGÒI VÀNG

46.250₫