RAU ĂN QUẢ

BÍ NGÔ

49.900₫

 

BÍ NGÒI XANH

15.270₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

16.500₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

35.955₫

 

CÀ CHUA CHÙM ROSEBERRY

47.500₫

 

CÀ CHUA CHERRY DÀI

31.000₫

 

BẮP NẾP

8.400₫

 

DƯA LEO NHẬT RC (G)

19.235₫

 

CÀ CHUA COCKTAIL

26.215₫

 

TRÁI BẦU NICO

74.950₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

14.250₫

 

CÀ CHUA BEEF

34.500₫

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.650₫

 

DƯA LEO BABY

29.500₫

 

CHANH VÀNG (G)

52.550₫

 

DƯA LEO

15.750₫