RAU ĂN QUẢ

CHANH VÀNG (G)

45.980₫

 

ỚT CHUÔNG XANH

12.720₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

26.000₫

 

ĐẬU CÔ VE

17.560₫

 

BÍ NGÒI XANH

20.700₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

14.250₫

 

DƯA LEO

15.750₫

 

BẮP NẾP

9.500₫

 

CÀ CHUA BEEF

39.500₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

26.000₫

 

BÍ NGÔ NON

16.500₫

 

BÍ NGÔ

42.000₫

 

CHANH THÁI KAFFIE

42.500₫

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

37.900₫

 

CHANH (G)

7.800₫

 

ĐẬU QUE NICO

36.600₫