RAU ĂN QUẢ

BÍ NGÔ

49.900₫

 

CHANH VÀNG (G)

59.980₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

22.250₫

 

BÍ NGÒI XANH

15.270₫

 

CÀ CHUA BI NGỌT

64.750₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

32.950₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

14.250₫

 

CÀ CHUA CHERRY CHOCOLATE

34.650₫

 

CÀ CHUA BEEF

34.500₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

16.500₫

 

ĐẬU CÔ VE

17.560₫

 

ỚT CHUÔNG XANH

12.720₫

 

ĐẬU QUE NICO

36.610₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

DƯA LEO NHẬT RC (G)

19.235₫

 

BẮP NỮ HOÀNG

46.900₫