RAU ĂN QUẢ

CÀ CHUA BEEF

40.450₫

 

BÍ NGÔ

58.800₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫

 

CHANH VÀNG (G)

26.275₫

 

BẮP MỸ

39.500₫

 

BẮP NẾP

8.400₫

 

ỚT CHUÔNG XANH

9.690₫

 

CÀ CHUA BI NGỌT

49.900₫

 

DƯA LEO NHẬT DALAT GAP (G)

25.300₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

13.785₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

35.955₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

15.269₫

 

DƯA LEO

18.025₫

 

CÀ CHUA THÂN GỖ

81.549₫

 

Cà CHUA BEEP VF 500G

43.299₫

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

37.351₫