RAU ĂN QUẢ

CHANH VÀNG 500G

99.750₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 250G

16.225₫

 

BÍ NGÒI XANH 300G

23.970₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT HỮU CƠ 500G

44.950₫

 

DƯA LEO GIỐNG NHẬT 300G

19.650₫

 

DƯA LEO 350G

17.465₫

 

BÍ RỢ 1KG

56.900₫

 

CÀ CHUA CHERRY 500G

59.450₫

 

CÀ CHUA ĐỎ 500G

29.750₫

 

BẮP NON 150G

14.985₫

 

BÍ VÀNG BABY 300G

41.670₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 250G

22.475₫

 

ỚT XIÊM 50G

13.444₫

 

ỚT 100G

15.990₫

 

BÍ ĐỎ NON 300G

20.970₫

 

BÍ HẠT ĐẬU 500G

67.750₫