RAU ĂN QUẢ

8% OFF
CÀ CHUA BEEF

48.145₫

52.332₫

 

8% OFF
CÀ CHUA BI NGỌT

41.529₫

45.140₫

 

8% OFF
BÍ NGÔ

49.266₫

53.550₫

 

8% OFF
BÍ NGÔ MỸ

43.468₫

47.248₫

 

8% OFF
DƯA LEO NHẬT DALAT GAP (G)

23.276₫

25.300₫

 

8% OFF
ỚT CHUÔNG ĐỎ

20.763₫

22.568₫

 

8% OFF
BẮP MỸ

45.557₫

49.519₫

 

8% OFF
CHANH VÀNG (G)

24.173₫

26.275₫

 

8% OFF
CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

36.988₫

40.204₫

 

8% OFF
ỚT CHUÔNG XANH

9.773₫

10.623₫

 

8% OFF
BẮP NẾP

7.728₫

8.400₫

 

8% OFF
ỚT CHUÔNG VÀNG

14.047₫

15.269₫

 

8% OFF
BẮP NON

14.697₫

15.975₫

 

8% OFF
BÍ NGÔ NHẬT

59.484₫

64.656₫

 

8% OFF
DƯA LEO BABY

25.862₫

28.111₫

 

8% OFF
DƯA LEO NHẬT RC (G)

17.696₫

19.235₫