RAU ĂN QUẢ

CÀ TÍM NHẬT

18.294₫

 

DƯA LEO

18.025₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT (G)

28.800₫

 

CHANH VÀNG (G)

26.275₫

 

CÀ CHUA HÀ LAN

39.250₫

 

BẮP NẾP

8.400₫

 

ỚT CHUÔNG XANH

9.690₫

 

BÍ NGÔ NHẬT

59.500₫

 

ĐẬU CÔ VE

17.560₫

 

DƯA LEO NHẬT RC (G)

19.235₫

 

CÀ CHUA ĐỎ

35.955₫

 

BÍ NGÒI XANH

15.270₫

 

CÀ CHUA BEEF

40.450₫

 

BÍ NGÒI VÀNG

28.440₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

13.785₫

 

BÍ NGÔ MỸ

43.500₫