RAU ĂN LÁ

LÁ CHANH THÁI

8.200₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

54.050₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514₫

 

MĂNG TÂY LOẠI 1

47.670₫

 

LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

13.677₫

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899₫

 

RAU RĂM NICO 50G

16.700₫

 

CẢI XOĂN KALE

20.875₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ GG (G)

22.359₫

 

BẮP CẢI TÍM

45.849₫

 

NGÒ RÍ

7.845₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI XANH GG (G)

20.110₫

 

CẢI NGỌT HV

32.640₫

 

BÔNG CẢI XANH VIFARM

47.750₫

 

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

58.223₫

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

18.294₫