RAU ĂN LÁ

HÚNG QUẾ TÂY 50G

22.995₫

 

NGÒ RÍ 50G

7.450₫

 

NGÒ TÂY LÁ XOẮN 50G

24.995₫

 

LÁ CHANH THÁI 20G

9.900₫

 

15% OFF
CẦN TÂY 500G

55.038₫

64.750₫

 

HÀNH LÁ 100G

18.990₫

 

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

52.000₫

 

40% OFF
XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH 250G

19.485₫

32.475₫

 

RONG NHO TƯƠI HẢI NAM 100G

34.900₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

58.500₫

 

CẢI KALE XOĂN 300G

41.850₫

 

BẮP CẢI TRẮNG 500G

22.450₫

 

LÁ BẠC HÀ MÀU CHOCOLATE 30G

10.200₫

 

BẮP CẢI HÌNH TRÁI TIM 500G

29.750₫

 

CẢI THẢO 250G

12.375₫

 

40% OFF
XÀ LÁCH LOLLO XANH THỦY CANH 250G

19.485₫

32.475₫