RAU ĂN LÁ

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514₫

 

CẢI THẢO

9.625₫

 

CẦN TÂY

28.500₫

 

LÁ CHANH THÁI

8.200₫

 

RAU CHÂN VỊT

18.125₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.250₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ GG (G)

22.359₫

 

BẮP CẢI TÍM

45.849₫

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899₫

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

24.900₫

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

32.862₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.200₫

 

CẢI XOĂN KALE

20.875₫

 

RAU NGÒ TÂY GG (G)

12.330₫

 

NGÒ RÍ

6.490₫

 

RAU NGÒ RÍ NICO 50G

18.900₫