RAU ĂN LÁ

LÁ CHANH THÁI 20G

9.900₫

 

NGÒ RÍ 50G

7.995₫

 

HÚNG QUẾ TÂY 50G

20.995₫

 

HÀNH LÁ 100G

19.990₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP GUANA 180G

55.000₫

 

LÁ BẠC HÀ MÀU CHOCOLATE 30G

13.485₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE 250G

35.625₫

 

MĂNG TÂY LOẠI ĐẶC BIỆT

47.900₫

 

XÀ LÁCH CAROL 250G

22.475₫

 

LÁ CÀ RI TƯƠI 100G

11.590₫

 

XÀ LÁCH ICEBERG 250g

24.625₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH 250g

23.225₫

 

XÀ LÁCH SỒI XANH 250g

23.125₫

 

NGÒ GAI RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 30g

10.305₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG GG 50g

29.495₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

57.900₫