RAU ĂN LÁ

RAU CHÂN VỊT

18.125₫

 

CẢI XOĂN KALE

20.875₫

 

CẦN TÂY

29.700₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

NGÒ RÍ

6.490₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.970₫

 

BÔNG CẢI XANH

13.800₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ GG (G)

22.359₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

55.000₫

 

CẢI NGỌT HV

33.000₫

 

XÀ LÁCH BÚP ÚC 500G

95.950₫

 

LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

13.750₫

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

32.862₫

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899₫

 

RAU NGÒ TÂY GG (G)

12.500₫

 

XÀ LÁCH XOĂN ÚC 160G

69.000₫