RAU ĂN LÁ

RAU CHÂN VỊT

18.125₫

 

CẦN TÂY

29.700₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

55.000₫

 

CẢI THẢO

9.975₫

 

LÁ CHANH THÁI

8.900₫

 

BẮP CẢI TÍM

47.500₫

 

CẢI BÓ XÔI RRFARN 100G

52.000₫

 

CẢI XOĂN KALE

20.875₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

MĂNG TÂY LOẠI ĐẶC BIỆT

47.500₫

 

BÔNG CẢI XANH

13.800₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

22.000₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

55.000₫

 

RAU ENDIVE

69.980₫

 

RAU RĂM NICO 50G

17.500₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.970₫