RAU ĂN LÁ

NGÒ RÍ 50G

10.475₫

 

CẢI XOĂN KALE 250G

26.225₫

 

RONG NHO TƯƠI HẢI NAM 100G

39.900₫

 

LÁ BẠC HÀ MÀU CHOCOLATE 30G

18.267₫

 

XÀ LÁCH FRISSEE 250G

28.725₫

 

ROCKET 100g

28.450₫

 

LÔ HỘI TƯƠI 500G

20.950₫

 

HÚNG QUẾ TÂY 50G

19.425₫

 

CẦN TÂY 500G

41.950₫

 

XÀ LÁCH HỖN HỢP NA 250g

36.875₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

58.500₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP GUANA 180G

56.900₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE 250G

37.475₫

 

XÀ LÁCH LOLO ĐỎ HỮU CƠ VIỆT AN 150G

24.500₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

57.900₫

 

BẮP CẢI TÍM 500G

44.500₫