RAU ĂN LÁ

CẦN TÂY

29.700₫

 

BẮP CẢI TÍM

47.500₫

 

LÁ CHANH THÁI

8.900₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.970₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG ÚC 500G

98.450₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE THỦY CANH

27.500₫

 

RAU BÓ XÔI

25.500₫

 

CẢI THẢO

9.975₫

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ THỦY CANH

27.500₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

54.500₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

55.000₫

 

BÚP BẮP CẢI XANH A.F 250G

69.500₫

 

MĂNG TÂY LOẠI ĐẶC BIỆT

47.500₫

 

LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

13.750₫

 

XÀ LÁCH ĐỎ RADICCHIO

47.500₫