RAU ĂN LÁ

8% OFF
LÁ CHANH THÁI

7.544₫

8.200₫

 

8% OFF
CẢI XOĂN KALE RFARN

49.726₫

54.050₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

49.233₫

53.514₫

 

8% OFF
LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

12.583₫

13.677₫

 

8% OFF
MĂNG TÂY LOẠI 1

41.372₫

44.970₫

 

8% OFF
CẢI XOĂN KALE

24.793₫

26.949₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH CAROL

13.707₫

14.899₫

 

8% OFF
BẮP CẢI TRÁI TIM

19.576₫

21.278₫

 

8% OFF
HOA ATISO 100G

27.462₫

29.850₫

 

8% OFF
RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

19.576₫

21.278₫

 

8% OFF
BÔNG CẢI TRẮNG

42.225₫

45.897₫

 

8% OFF
NGÒ RÍ

9.614₫

10.450₫

 

8% OFF
CẢI BÓ XÔI RRFARN 100G

51.520₫

56.000₫

 

8% OFF
XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ GG (G)

20.570₫

22.359₫

 

8% OFF
CẢI NGỌT NICO YASAI

37.460₫

40.717₫

 

8% OFF
BẮP CẢI TÍM

42.181₫

45.849₫