RAU ĂN LÁ

NGÒ RÍ 50G

7.450₫

 

LÁ BẠC HÀ MÀU CHOCOLATE 30G

10.200₫

 

CẢI THẢO 250G

10.625₫

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP GUANABANA 180G

55.000₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE 250G

35.975₫

 

CẦN TÂY 500G

64.000₫

 

MĂNG TÂY HỮU CƠ LOẠI 1 250G

54.500₫

 

LÁ BẠC HÀ TÂY 30G

10.497₫

 

RONG NHO TƯƠI HẢI NAM 100G

37.500₫

 

RAU BÓ XÔI 300g

34.770₫

 

CẢI XOĂN KALE 250G

30.000₫

 

NGÒ TÂY LÁ THẲNG 50G

14.475₫

 

NGÒ TÂY LÁ XOẮN 50G

13.244₫

 

CỎ XẠ HƯƠNG GG 50g

25.395₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

55.000₫

 

RAU BÓ XÔI RRFARN 100G

52.000₫