RAU ĂN LÁ

BÔNG CẢI XANH

13.360₫

 

BẮP CẢI TÍM

45.849₫

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

14.250₫

 

MĂNG TÂY XANH

41.700₫

 

LÁ CHANH THÁI

8.200₫

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

41.900₫

 

CẢI THẢO

9.625₫

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

54.050₫

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

53.514₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

21.192₫

 

BẮP CẢI TRẮNG TRF

24.500₫

 

BÔNG CẢI TRẮNG

50.300₫

 

XÀ LÁCH CAROL

14.899₫

 

CẢI BÓ XÔI RRFARN 100G

51.600₫

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

21.278₫

 

LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

13.677₫