RAU ĂN CỦ

KHOAI LANG NHẬT

27.950₫

 

CÀ RỐT NHẬT

23.970₫

 

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

71.980₫

 

CỦ HÀNH TÂY NEWZEALAND

25.000₫

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

11.950₫

 

KHOAI TÂY VÀNG

29.950₫

 

CÀ RỐT NHẬT BẢN (G)

15.870₫

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

64.900₫

 

CỦ DỀN ĐỎ

7.800₫

 

TỎI LÝ SƠN

29.000₫

 

HÀNH LÝ SƠN

27.100₫

 

KHOAI SỌ

32.250₫

 

TỎI ÚC HỮU CƠ 100G

68.990₫

 

CÀ RỐT BABY

62.700₫

 

CỦ NGHỆ

3.968₫

 

ĐẬU HŨ NON ÔNG KIM 250G

12.700₫