RAU ĂN CỦ

KHOAI LANG NHẬT

27.950₫

 

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

74.000₫

 

KHOAI TÂY VÀNG

32.450₫

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

64.900₫

 

CÀ RỐT NHẬT BẢN (G)

15.870₫

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

12.000₫

 

HÀNH TÂY

44.000₫

 

CỦ DỀN ĐỎ

7.800₫

 

TỎI ÚC HỮU CƠ 100G

54.000₫

 

KHOAI TÂY CẮT MÚI MCCAIN

75.000₫

 

HÀNH LÝ SƠN

27.100₫

 

TỎI LÝ SƠN

29.990₫

 

CỦ HÀNH TÂY NEWZEALAND

25.000₫

 

KHOAI TÂY CẮT SỢI DÀI ĐÔNG LẠNH MCCAIN

82.500₫

 

BẮP CẢI TÍ HON 400G

97.000₫

 

NẤM CHAMPIGNONS CẮT LÁT ANNALISA 400G

85.500₫