RAU ĂN CỦ

HÀNH LÝ SƠN

24.500₫

 

KHOAI TÂY BABY

25.900₫

 

KHOAI TÂY VÀNG

29.400₫

 

CÀ RỐT NHẬT BẢN (G)

15.570₫

 

CỦ DỀN ĐỎ

10.180₫

 

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

35.990₫

 

NẤM MÈO DONA SẠCH NGUYÊN TAI 100G

29.225₫

 

KHOAI LANG NHẬT

21.400₫

 

KHOAI TÂY TÍM MỸ

44.450₫

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

15.700₫

 

TỎI HỮU CƠ 100G

68.990₫

 

NẤM MÈO SẠCH CẮT LÁT 100G

27.799₫

 

NGƯU BÀNG (G)

64.710₫

 

CỦ NGHỆ

3.968₫

 

KHOAI TỪ

17.250₫

 

CỦ HÀNH TÂY

28.300₫