RAU ĂN CỦ

GỪNG GIÀ GIỐNG NHẬT HOPELAND 100G

14.290₫

 

CỦ CẢI ĐỎ VIỆT AN 300G

41.900₫

 

CÀ RỐT GIỐNG NHẬT 300G

20.970₫

 

KHOAI LANG TÍM 500G

33.250₫

 

NẤM ĐÔNG CÔ HOSHI

286.500₫

 

ĐẬU HÀ LAN ĐÔNG LẠNH 400G

98.500₫

 

KHOAI TÂY VIỆT AN 450G

36.900₫

 

CÀ RỐT VIỆT AN 450G

62.900₫

 

CỦ CẢI VÀNG 200G

52.500₫

 

KHOAI TÂY VÀNG 500G

36.750₫

 

HÀNH LÝ SƠN 200G

41.980₫

 

BẮP CẢI TÍ HON 400G

97.000₫

 

KHOAI TÂY ROSTI MCCAIN

129.000₫

 

GIÒ NẤM MÁT LẠNH 200GR

79.500₫

 

HÀNH TÂY NEW ZEALAND 500g

35.250₫

 

CỦ THÌ LÀ 300G

44.070₫