Potatoes

BABY POTATO

27.500₫

 

DALAT SWEET POTATO

64.900₫

 

JAPANESE SWEET POTATO

22.500₫

 

PEELED TARO ROOT S.T 400G

32.325₫

 

PURPLE POTATO (US)

41.400₫

 

PURPLE SWEET POTATO

27.500₫

 

SMALL TARO

32.250₫

 

SWEET POTATO C.D 500G

29.478₫

 

TARO

43.140₫

 

TARO 500G

62.500₫

 

WINGED YAM

21.750₫

 

YELLOW POTATO

32.450₫

 

YELLOW POTATO (USA)

37.450₫