PHÔ MAI

8% OFF
BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH 340G

91.080₫

99.000₫

 

8% OFF
BÁNH PIZZA PHÔ MAI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 190G

64.400₫

70.000₫

 

8% OFF
BỘT PHÔ MAI TƯƠI GIOVANNIES 80G

55.108₫

59.900₫

 

8% OFF
PHÔ MAI AMBROSI GRANA PADANO 200G

275.632₫

299.600₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BRIE ILE DE FRANCE PETIT 125G

131.376₫

142.800₫

 

8% OFF
PHÔ MAI 48+ OLD MILL DOP GOUDA (G)

94.070₫

102.250₫

 

8% OFF
PHÔ MAI ADAM CẮT LÁT EMBORG

73.508₫

79.900₫

 

8% OFF
PHÔ MAI APETINA FETA NGÂM DẦU VÀ THẢO DƯỢC ARLA 265G

91.816₫

99.800₫

 

8% OFF
PHÔ MAI APETINA FETA NGÂM GIA VỊ VÀ THẢO DƯỢC ARLA 100G

44.804₫

48.700₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BÀO MILD CHEDDAR KRAFT

146.832₫

159.600₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BÀO MOZZARELLA BOTTEGA ZELACHI 200G

83.959₫

91.260₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BÀO SỢI CHO MÓN PASTA EMBORG 200G

91.816₫

99.800₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BÀO SỢI EMMENTALER EMBORG 200G

119.416₫

129.800₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BÀO SỢI HỮU CƠ MILD CHEDDAR O.V 170G

236.256₫

256.800₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BÀO SỢI MOZZARELLA 40% EMBORG 200G

91.816₫

99.800₫

 

8% OFF
PHÔ MAI BLEU D'AUVERGNE CANTOREL 125G

117.990₫

128.250₫