PHÔ MAI

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH 340G

99.000₫

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 190G

70.000₫

 

BỘT PHÔ MAI TƯƠI GIOVANNIES 80G

59.900₫

 

PHÔ MAI AMBROSI GRANA PADANO 200G

299.600₫

 

PHÔ MAI BRIE ILE DE FRANCE PETIT 125G

117.000₫

 

PHÔ MAI 48+ OLD MILL DOP GOUDA (G)

97.860₫

 

PHÔ MAI ADAM CẮT LÁT EMBORG

79.900₫

 

PHÔ MAI APETINA FETA NGÂM DẦU VÀ THẢO DƯỢC ARLA 265G

99.800₫

 

PHÔ MAI APETINA FETA NGÂM GIA VỊ VÀ THẢO DƯỢC ARLA 100G

48.700₫

 

PHÔ MAI BÀO MILD CHEDDAR KRAFT

159.600₫

 

PHÔ MAI BÀO MOZZARELLA BOTTEGA ZELACHI 200G

98.800₫

 

PHÔ MAI BÀO SỢI CHO MÓN PASTA EMBORG 200G

99.800₫

 

PHÔ MAI BÀO SỢI EMMENTALER EMBORG 200G

129.800₫

 

PHÔ MAI BÀO SỢI HỮU CƠ MILD CHEDDAR O.V 170G

243.400₫

 

PHÔ MAI BÀO SỢI MOZZARELLA 40% EMBORG 200G

99.800₫

 

PHÔ MAI BLEU D'AUVERGNE CANTOREL 125G

134.500₫