Ớt * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

ỚT 100G

16.790₫

 

ỚT CAY GIỐNG NHẬT HOPELAND 100G

19.190₫

 

ỚT CHUỐI ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT CHUÔNG BABY

31.470₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 250G

23.625₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ GIỐNG HÀ LAN

59.750₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 250G

23.625₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG GIỐNG HÀ LAN

59.750₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 250G

17.125₫

 

ỚT CHUÔNG XANH GIỐNG HÀ LAN

49.750₫

 

ỚT HABANERO ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT JALAPENO 200G

54.579₫

 

ỚT JALAPENO ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT PALERMO 300G

36.150₫

 

ỚT SNACK 200G

41.900₫

 

ỚT SỪNG XANH 200G

22.900₫