Ớt * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

ỚT 100G

22.460₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 150G

20.385₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 150G

18.435₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 150G

14.925₫

 

ỚT JALAPENO 200G

59.979₫

 

ỚT SỪNG 100G

14.950₫

 

ỚT SỪNG HUẾ 50G

10.795₫

 

ỚT SỪNG XANH 200G

22.900₫

 

ỚT XIÊM 50G

11.475₫