Ớt * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

ỚT 100G

18.990₫

 

ỚT CAY GIỐNG NHẬT HOPELAND 100G

19.990₫

 

ỚT CHUỐI 200g

59.900₫

 

ỚT CHUỐI ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT CHUÔNG BABY

41.850₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 250G

24.975₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ GIỐNG HÀ LAN

59.750₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 250G

24.975₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG GIỐNG HÀ LAN

59.750₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 250G

19.975₫

 

ỚT CHUÔNG XANH GIỐNG HÀ LAN

49.750₫

 

ỚT HABANERO ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT JALAPENO 200G

49.980₫

 

ỚT JALAPENO ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT PALERMO 300G

34.350₫

 

ỚT SNACK 200G

39.900₫