Ớt

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

22.460₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

14.250₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

16.500₫

 

ỚT CHUÔNG XANH

12.720₫

 

ỚT JALAPENO

38.380₫