Ớt * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

ỚT 100G

22.990₫

 

ỚT CHUỐI 200g

59.900₫

 

ỚT CHUỐI ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT CHUÔNG BABY

35.850₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 250G

39.975₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ GIỐNG HÀ LAN

59.750₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 250G

36.475₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG GIỐNG HÀ LAN

59.750₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 250G

29.875₫

 

ỚT CHUÔNG XANH GIỐNG HÀ LAN

49.750₫

 

ỚT HABANERO ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT JALAPENO 200G

59.979₫

 

ỚT JALAPENO ONLY NATURAL 200G

69.500₫

 

ỚT PALERMO

50.850₫

 

ỚT SỪNG 100G

14.950₫

 

ỚT SỪNG HUẾ 50G

10.795₫