Ớt * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

ỚT 100G

22.460₫

 

ƠT CHUÔNG ĐỎ 150G

14.250₫

 

ƠT CHUÔNG VÀNG 150G

16.500₫

 

ỚT CHUÔNG XANH 150G

12.720₫

 

ỚT JALAPENO 150G

40.425₫

 

ỚT SỪNG 100G

12.704₫

 

ỚT XIÊM 50G

8.225₫