Ớt

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

22.460₫

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

13.785₫

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

15.269₫

 

ỚT CHUÔNG XANH

12.720₫

 

ỚT JALAPENO

18.099₫