Oliu Xanh

OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 235G

62.500₫

 

15% OFF
OLIU XANH TÁCH HẠT LATINO BELLA 450G

84.575₫

99.500₫

 

OLIU XANH TÁCH HẠT NGÂM LA PEDRIZA 340G

62.100₫

 

OLIU XANH KHÔNG HẠT CRESPO 370ML

72.500₫

 

OLIU XANH NGÂM NGUYÊN QUẢ LA PEDRIZA 340G

61.900₫

 

OLIU XANH NGÂM NGUYÊN QUẢ CRESPO 370ML

66.900₫

 

OLIU XANH NHỒI ỚT NGỌT PIMIENTO CRESPO 370ML

78.500₫

 

Ô LIU XANH TÁCH HẠT FRAGATA 440G

97.500₫

 

OLIVE CAY HỖN HỢP 200G

105.900₫

 

Ô LIU XANH TRÁI NHỎ NHỒI ỚT NGỌT FRAGATA 450G

97.500₫

 

15% OFF
Ô LIU XANH TRÁI NHỎ NGUYÊN HẠT FRAGATA 450G

67.915₫

79.900₫

 

Ô LIU XANH TRÁI LỚN NGUYÊN HẠT FRAGATA 340G

99.500₫

 

15% OFF
Ô LIU XANH TRÁI LỚN NHỒI ỚT NGỌT FRAGATA 450G

152.915₫

179.900₫

 

OLIU HỖN HỢP NGÂM GRECI 780G

335.900₫