NƯỚC TRÁI CÂY

NƯỚC TONIC SCHWEPPES 330ML

9.900₫

 

COCA COLA

12.000₫

 

NƯỚC NGỌT COCA COLA LIGHT

15.000₫

 

NƯỚC ÉP CAM LE FRUIT

34.000₫

 

NƯỚC NGỌT CÓ GA VỊ CHANH SCHWEPPES

26.000₫

 

NƯỚC NGỌT COCA COLA ZERO

23.000₫

 

NƯỚC NGỌT COCA COLA CHERRY

30.500₫

 

KOMBUCHA VỊ CỦ DỀN GỪNG LADYBUDDHA 250ML

70.000₫

 

KOMBUCHA VỊ TẢO XOẮN LADYBUDDHA 250ML

70.000₫

 

NƯỚC ÉP ỔI LE FRUIT

31.500₫

 

KOMBUCHA VỊ NGHỆ LADYBUDDHA 250ML

70.000₫

 

NƯỚC ÉP CHANH CÓ GAS BUNDABERG 375ML

53.700₫

 

NƯỚC NGỌT CÓ GAS AW ROOT

23.000₫

 

NƯỚC ÉP XOÀI LE FRUIT 260ML

31.500₫

 

NƯỚC ÉP DỨA LE FRUIT 260ML

34.000₫

 

NƯỚC ÉP NAM VIỆT QUẤT OCEAN SPRAY 1L

105.000₫