Nụ Bạch Hoa

NỤ BẠCH HOA NGÂM FRAGATA 335G

125.500₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM GIẤM GRECI 690G

335.900₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM GIẤM RISTORIS 540G

234.900₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM GIẤM ROBO 540G

229.000₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM LORETO 450GR

149.500₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM LORETO CAPERS 99G

49.000₫

 

NỤ BẠCH HOA NGÂM MUỐI VÀ GIẤM LA PEDRIZA 240G

117.900₫

 

TRÁI BẠCH HOA NGÂM DẤM RISTORIS 530G

234.900₫