Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

38.300₫

 

NHO XANH PHAN RANG

60.000₫

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

989.000₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

150.000₫

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

109.500₫

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

112.500₫