Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

38.300₫

 

NHO XANH PHAN RANG

60.041₫

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

449.500₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

160.000₫

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

124.950₫

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

137.250₫