Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

38.300₫

 

NHO XANH PHAN RANG

60.041₫

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

358.400₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

164.500₫

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

149.750₫

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

137.500₫