NGŨ CỐC & BÁNH KẸO

8% OFF
BÁNH NGŨ CỐC YẾN MẠCH & NAM VIỆT QUẤT

180.320₫

196.000₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN KIỂU PHÁP MINI MADELEINES ST MICHEL 175G

61.397₫

66.736₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN KIỂU PHÁP VỚI VỤN SOCOLA ST MICHEL 175G

61.397₫

66.736₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN LA TORINESE PANDORO CLASSICO 80G

100.280₫

109.000₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN SỮA COATHALEM 500G

132.204₫

143.700₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN TRUYỀN THỐNG PHÁP MINI MADELEINES ST MICHEL 85G

33.465₫

36.375₫

 

8% OFF
BÁNH BÔNG LAN Ý ĂN DỊP GIÁNG SINH 100G

92.000₫

100.000₫

 

8% OFF
BÁNH CÁ PEPERRIDGE FARM VỊ PHÔ MAI

70.678₫

76.824₫

 

8% OFF
BÁNH CÁ PEPERRIDGE FARM VỊ TRUYỀN THỐNG 187G

70.678₫

76.824₫

 

8% OFF
BÁNH CHAMPAGNE BARILLA MB PAVESINI

106.731₫

116.012₫

 

8% OFF
BÁNH CHOCOLATE ARNOTTS TIM TAM DARK CHOCOLATE

106.374₫

115.624₫

 

8% OFF
BÁNH CHOCOLATE ARNOTTS TIM TAM DOUBLE COAT

106.374₫

115.624₫

 

8% OFF
BÁNH CHOCOLATE ARNOTTS TIM TAM ORIGINAL

107.266₫

116.594₫

 

8% OFF
BÁNH CHOCOLATE VỊ MATCHA

109.204₫

118.700₫

 

8% OFF
BÁNH COOKIE CHESAPEAKE PEPERRIDGE FARM

86.117₫

93.605₫

 

8% OFF
BÁNH COOKIE DOUBLE CHOCOLATE MILANO

84.421₫

91.762₫