Mỳ

MỲ RAMEN TƯƠI SỢI XOẮN MISOYA 120G

15.500₫

 

MÌ Ý BARILLA SỐ 3 500G

65.500₫

 

MỲ Ý ĐEN MORELLI PASTA WITH BLACK SQUID INK

139.800₫

 

MỲ Ý SỐ 5 BARILLA 500G

65.500₫

 

MÌ NƯA VỊ NGUYÊN 240G

37.500₫

 

MÌ UDON LUỘC SANUKI

35.200₫

 

MÌ SPAGETTI GAROFALO NO.25 LUCIO 500G

37.600₫

 

MÌ RAMEN TƯƠI 2 VẮT (ĐÔNG LẠNH)

67.500₫

 

MỲ SPAGHETTI BARILLA 200G

27.500₫

 

MỲ SỢI DẸP LINGUINE SỐ 13 BARILLA

65.500₫

 

MỲ LÁ LASAGNE ALL UOVO BARILLA 500G

140.800₫

 

MỲ TORTELLINI NHÂN PHÔ MAI RICOTTA VÀ RAU BINA 250G

86.900₫

 

MÌ SỢI DẸT TAGLIATELLE BIO NIDO DELVERDE 250G

70.600₫

 

MÌ CHA SOBA KANESU 200G

69.500₫

 

MỲ TƯƠI VỚI RAU BÓ XÔI & PHÔ MAI RICOTTA CUCINA 250G

85.500₫

 

SỢI MÌ HUẾ VIỆT 300G

38.900₫