Mật Ong Manuka

MẬT ONG MANUKA VÙNG TASMANIAN 250+ 500G

2.990.000₫

 

MẬT ONG MANUKA VÙNG TASMANIAN 250+ 250G

1.630.000₫

 

MẬT ONG MANUKA AUSTRALIAN MGO 120+ BERRINGA

679.500₫

 

MẬT ONG MANUKA ÚC MGO 400+ BERRINGA 250G

1.299.500₫

 

MẬT ONG MANUKA ÚC MGO 900+ BERRINGA 250G

2.499.500₫

 

MẬT ONG MANUKA ÚC MGO 220+ BERRINGA 250G

859.900₫

 

MẬT ONG MANUKA 400+ PURE ORIGINS 250GR

1.580.000₫

 

MẬT ONG MANUKA ÚC MGO 60+ BERRINGA 400G (EASY POUR)

599.900₫

 

MẬT ONG TỪ HOA LEATHERWOOD BLUE HILL 250G

318.000₫

 

MẬT ONG MANUKA MGO 260+ BIOSOTA 250G

1.450.000₫

 

MẬT ONG MANUKA 250+ PURE ORIGINS 250GR

1.180.000₫

 

TỔ ONG NGUYÊN CHẤT TỪ ÚC BERRINGA 200G

579.500₫

 

MẬT ONG MANUKA MGO 260+ BIOSOTA 500G

2.660.000₫

 

MẬT ONG MANUKA MGO 1200+ AUSTRALIA'S MANUKA 250G

2.999.000₫

 

MẬT ONG MANUKA MGO 850+ AUSTRALIA'S MANUKA 250G

2.300.000₫