Mật Ong Manuka

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS BLEND

550.000₫

 

MẬT ONG MANUKA AUSTRALIAN MGO 120+ BERRINGA

679.800₫

 

MẬT ONG MANUKA MGO 260+ BIOSOTA 250G

1.335.000₫

 

MẬT ONG MANUKA MGO 260+ BIOSOTA 500G

2.410.000₫

 

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS UMF 5+ 375G

883.000₫

 

MẬT ONG MANUKA ÚC MGO 220+ BERRINGA 250G

829.000₫

 

MẬT ONG MANUKA ÚC MGO 400+ BERRINGA 250G

1.119.000₫

 

MẬT ONG MANUKA ÚC MGO 900+ BERRINGA 250G

2.199.000₫

 

MẬT ONG MANUKA VÙNG TASMANIAN 250+ 250G

1.531.200₫

 

MẬT ONG MANUKA VÙNG TASMANIAN 250+ 500G

2.808.000₫

 

MẬT ONG TỪ HOA LEATHERWOOD BLUE HILL 250G

296.500₫

 

TỔ MẬT ONG ÚC NGUYÊN CHẤT VÀ TỰ NHIÊN BERRINGA 200G

459.000₫