Kim Chi

KIM CHI CẢI THẢO MUỐI ĐỒ 300G

49.500₫

 

KIM CHI CẢI THẢO CHAY MUỐI ĐỒ 300G

57.500₫

 

KIM CHI SU HÀO MUỐI ĐỒ 300G

57.500₫

 

VEGETARIAN CABBAGE KIMCHI MUOI DO 300G

57.500₫

 

KIM CHI HỮU CƠ EDEN 510G

379.500₫

 

SLICED CABBAGE KIMCHI ONGKIM'S 60G

9.000₫

 

KIM CHI CẢI THẢO CHO MÌ ONGKIM'S 60G

9.000₫