Kim Chi

KIM CHI CẢI THẢO CHAY HỘP ONGKIM'S 500G

54.000₫

 

KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S 500G

54.000₫

 

KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S 100G

15.000₫

 

KIM CHI SU HÀO ÔNG KIM 400G

52.000₫

 

ONGKIM'S SLICED CABBAGE KIMCHI BAG 100G

15.000₫

 

ONGKIM'S SLICED CABBAGE KIMCHI 500G

54.000₫

 

KIM CHI CẢI BẮP KORYO ÔNG KIM 100G

15.000₫

 

ONGKIM'S SLICED VEGAN CABBAGE KIMCHI 500G

54.000₫

 

ONGKIM'S CUT RADISH KIMCHI 400G

52.000₫

 

KIM CHI CẢI THẢO MUỐI ĐỒ 300G

49.500₫

 

KIM CHI CỦ CẢI MUỐI ĐỒ 300G

59.900₫

 

KIM CHI CẢI THẢO CHAY MUỐI ĐỒ 300G

57.500₫

 

KIM CHI SU HÀO MUỐI ĐỒ 300G

57.500₫

 

VEGETARIAN CABBAGE KIMCHI MUOI DO 300G

57.500₫

 

KIM CHI HỮU CƠ EDEN 510G

379.500₫

 

ONGKIM'S KORYO CABBAGE KIMCHI BAG 100G

15.000₫