Khoai Các Loại

KHOAI LANG ĐÀ LẠT 1KG

69.900₫

 

KHOAI LANG GIỐNG NHẬT 500G

27.950₫

 

KHOAI LANG MẬT CẦU ĐẤT 500G

29.478₫

 

KHOAI MỠ TÍM BÔNG LAU 500G

24.450₫

 

KHOAI MÔN

43.140₫

 

KHOAI MÔN 500G

54.750₫

 

KHOAI MÔN GỌT VỎ S.T 400G

32.325₫

 

KHOAI MÔN SỌ 500G

41.250₫

 

KHOAI TÂY BABY 500G

31.450₫

 

KHOAI TÂY TÍM MỸ

41.400₫

 

KHOAI TÂY VÀNG 500G

32.450₫

 

KHOAI TÂY VÀNG MỸ

37.450₫