Khoai Các Loại

KHOAI LANG ĐÀ LẠT 1KG

73.500₫

 

KHOAI LANG GIỐNG NHẬT 500G

37.750₫

 

KHOAI MỠ TÍM BÔNG LAU 500G

25.750₫

 

KHOAI MÔN 500G

49.250₫

 

KHOAI MÔN SỌ 500G

39.750₫

 

KHOAI TÂY BABY 500G

39.750₫

 

KHOAI TÂY HỮU CƠ 500G

71.450₫

 

KHOAI TÂY NÂU MỸ 500g

36.750₫

 

KHOAI TÂY VÀNG 500G

36.750₫

 

KHOAI TÂY VÀNG MỸ

34.950₫