KEM, BƠ & PHÔ MAI

PHÔ MAI XÉ SỢI PIZZA 4P'S 25G

19.500₫

 

KEM SỮA SOCOLA ELLE & VIRE 100G

21.490₫

 

KEM SỮA HƯƠNG VANI ELLE & VIRE 100G

21.490₫

 

PHÔ MAI GOUDA (G)

29.560₫

 

BƠ LẠT MAQUIS 80% BÉO ELLE & VIRE 200G

49.900₫

 

PHÔ MAI HALOUMI CYPRUS STYLE LEMNOS 180G

176.800₫

 

PHÔ MAI EDAM

30.860₫

 

PHÔ MAI BONI PARMIGIANO REGGIANO

116.320₫

 

KEM CHOCO-CHOCOCHIPS BELLANY 125ML

37.400₫

 

BƠ LẠT GRAND'OR 200G

103.400₫

 

BƠ LẠT VỊ TỰ NHIÊN ELLE & VIRE 250G

149.800₫

 

PHÔ MAI FROMAGIO PARMESAN

64.040₫

 

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR 100G

41.900₫

 

PHÔ MAI RIVOIRE 1/32 COMTE 4-6 MONTHS (G)

119.000₫

 

PHÔ MAI BỘT FROMAGIO 100G

73.750₫

 

KEM CHOCO-CHOCOCHIPS BELLANY 450ML

117.400₫