KEM, BƠ & PHÔ MAI

PHÔ MAI FETA

70.760₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR ANCHOR (G)

31.490₫

 

PHÔ MAI EDAM

61.720₫

 

PHÔ MAI GOUDA (G)

31.950₫

 

KEM SỮA SOCOLA ELLE & VIRE 100G

21.500₫

 

KEM SỮA HƯƠNG VANI ELLE & VIRE 100G

21.500₫

 

BƠ MẶN ANCHOR 250G

109.000₫

 

PHÔ MAI SỢI EMBORG CHEDDAR 150G

79.900₫

 

HẠT PHỈ PHẾT CACAO 350G

143.500₫

 

PHÔ MAI EMBORG EMMENTALER

79.900₫

 

PHÔ MAI MOZZARELLA EMBORG 200G

99.800₫

 

PHÔ MAI VINTAGE CHEDDAR EMBORG

120.000₫

 

PHÔ MAI XÉ SỢI PIZZA 4P'S 25G

19.500₫

 

PHÔ MAI DANABLU EMBORG (G)

78.000₫

 

PHÔ MAI BỘT FROMAGIO 100G

85.800₫

 

BƠ THỰC VẬT FLORA PORTION 10 MIẾNG

42.900₫