KEM, BƠ & PHÔ MAI

VÁNG SỮA HƯƠNG VANI ELLE & VIRE 100G

21.500₫

 

PHÔ MAI GOUDA 100G

36.550₫

 

VÁNG SỮA SOCOLA ELLE & VIRE 100G

21.500₫

 

PHÔ MAI CHEDDAR ANCHOR 200G

61.900₫

 

PHÔ MAI BỘT ZELACHI FROMAGIO 100G

85.800₫

 

BƠ LẠT MAQUIS 80% BÉO ELLE & VIRE 200G

49.900₫

 

PHÔ MAI BÀO MOZZARELLA BOTTEGA ZELACHI 200G

98.800₫

 

PHÔ MAI SỢI EMMENTAL PAYSAN BRETON 70G

49.800₫

 

PHÔ MAI BRIE PAYSAN BRETON 125G

99.800₫

 

PHÔ MAI SỢI EMMENTAL PAYSAN BRETON 200G

128.500₫

 

PHÔ MAI PARMESAN FROMAGIO 200G

139.180₫

 

BƠ MẶN ANCHOR 250G

105.500₫

 

PHÔ MAI GRAND'OR DANISH BLUE 100G

56.500₫

 

BƠ MẶN EMBORG 200G

95.900₫

 

PHÔ MAI FETA LEMNOS 180G

158.500₫

 

PHÔ MAI QUE BEGA 120G

47.900₫