Hạt Điều

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 215G

152.000₫

 

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 454G

299.500₫

 

HẠT ĐIỀU TỰ NHIÊN 100G

41.500₫

 

HẠT ĐIỀU SẤY TIÊU HỒNG NAM XANH 50G

58.500₫

 

HẠT ĐIỀU RANG CAY GOLD CASHEW 50G

33.900₫

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA 200G

121.900₫

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI GOLD CASHEW 50G

33.900₫

 

HẠT ĐIỀU TƯƠI RANG CỦI NAM XANH 50G

58.500₫

 

HẠT ĐIỀU VỊ MẬT ONG 200G

126.900₫

 

HẠT ĐIỀU RANG NƯỚC CỐT DỪA GOLD CASHEW 454G

279.500₫

 

HẠT ĐIỀU VỊ TIÊU LAFOOCO200G

119.900₫

 

HẠT ĐIỀU RANG NƯỚC CỐT DỪA GOLD CASHEW 50G

39.500₫

 

HẠT ĐIỀU RANG MẬT ONG GOLD CASHEW 454G

259.500₫

 

HẠT ĐIỀU WASABI LAFOOCO 180G

109.500₫

 

HẠT ĐIỀU RANG KHÔNG MUỐI LAFOOCO 200G

119.900₫

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI DAN D PAK 215G

152.000₫