Hạt Chia

CHIA SEEDS MARKAL 250G

175.000₫

 

40% OFF
HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ ABSOLUTE 1KG

177.000₫

295.000₫

 

HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ POWER SUPER FOODS 450G

434.500₫

 

40% OFF
HẠT CHIA ĐEN NUTIVA 907G

177.000₫

295.000₫

 

HẠT CHIA ĐEN REDTRACTORFOODS 500G

250.000₫

 

HẠT CHIA HỮU CƠ ABSOLUTE 250G

153.500₫

 

HẠT CHIA NAM MỸ EPCO FOODS 200G

112.700₫

 

HẠT CHIA ÚC EPCO 80G

109.000₫

 

HẠT CHIA ÚC EPCO FOODS 200G

123.500₫

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 150G

166.500₫

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 80G

166.500₫