Hạt Chia

HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ ABSOLUTE 1KG

295.000₫

 

HẠT CHIA ĐEN NUTIVA 907G

405.500₫

 

HẠT CHIA ĐEN REDTRACTORFOODS 500G

250.000₫

 

HẠT CHIA HỮU CƠ ABSOLUTE 250G

153.120₫

 

HẠT CHIA NAM MỸ EPCO FOODS 200G

112.700₫

 

HẠT CHIA ÚC EPCO FOODS 200G

123.500₫

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 150G

166.272₫

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 80G

166.272₫