Hạt Chia

HẠT CHIA TRẮNG EPCO 200G

137.900₫

 

HẠT CHIA NAM MỸ EPCO FOODS 200G

112.700₫

 

HẠT CHIA ÚC EPCO FOODS 200G

123.500₫

 

HẠT CHIA ÚC EPCO 80G

123.900₫

 

HẠT CHIA ĐEN REDTRACTORFOODS 500G

250.000₫

 

HẠT CHIA HỮU CƠ MARKAL 250G

175.000₫

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 150G

166.500₫

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 80G

166.500₫

 

HẠT CHIA ĐEN NUTIVA 907G

295.000₫