HÀNG KHÔ

BÚN GẠO JIMMY 250G

22.900₫

 

BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

33.700₫

 

NUI PHÔ MAI YOU LOVE IT KRAFT 206G

62.600₫

 

MỲ RAMEN TƯƠI SỢI XOẮN MISOYA 120G

16.200₫

 

BỘT NỞ ALSA

12.800₫

 

VIÊN NÉN CÀ PHÊ ARPEGGIO NESPRESSO 50G

200.900₫

 

BẮP RANG BƠ NHIỀU BƠ CROWN 297G

58.600₫

 

LÁ GELATINE GELITA (G)

59.700₫

 

BÚN TƯƠI BAMBOO TREE 400G

35.000₫

 

BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

33.500₫

 

THANH NGŨ CỐC BERRIES HERITAGE MILL

180.000₫

 

YẾN MẠCH CÁN MỎNG HỮU CƠ MARKAL 500G

93.000₫

 

GẠO LỨT HỮU CƠ VIETSUISSE 1KG

64.500₫

 

BỘT CHIÊN CHUỐI T.K 150G

11.500₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ MARKAL 1KG

110.000₫

 

MỲ Ý ĐEN MORELLI PASTA WITH BLACK SQUID INK

139.800₫