HÀNG KHÔ

BÚN GẠO JIMMY 250G

22.900₫

 

NUI PHÔ MAI YOU LOVE IT KRAFT 206G

62.600₫

 

BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

33.700₫

 

THANH HẠNH NHÂN VÀ ĐẬU PHỘNG GIÒN DAN D PAK 20G

6.300₫

 

BẮP RANG BƠ NHIỀU BƠ CROWN 297G

58.624₫

 

BÚN TƯƠI BAMBOO TREE 400G

33.500₫

 

GẠO LỨT HỮU CƠ VIETSUISSE 1KG

64.500₫

 

CÀ PHÊ BỘT ĐEN ĐẬM FOLLIET 250G

74.688₫

 

MỲ Ý ĐEN MORELLI PASTA WITH BLACK SQUID INK

139.800₫

 

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ MARKAL 1KG

110.000₫

 

BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG TIÊU 100G

85.800₫

 

VIÊN CÀ PHÊ NÉN NESPRESSO KAZAAR 50G

232.320₫

 

CHOCOLATE ĐẮNG 100% CACAO ALLUVIA 80G

98.600₫

 

TRÀ ĐEN TRUYỀN THỐNG SA FARMER 100G

139.680₫

 

HẠT CÂY GAI DẦU HỮU CƠ HEMP FOODS 250G

349.920₫

 

YẾN MẠCH CÁN DÀY BOB'S RED MILL

135.600₫