GIA VỊ & PHỤ LIỆU

GIA VỊ BURRITO CAY ÍT OLD EL PASO 40G

72.700₫

 

ĐƯỜNG THỐT NỐT HỮU CƠ 500G

116.500₫

 

QUẢ BẠCH ĐẬU KHẤU 25G

26.500₫

 

HẠT ĐINH HƯƠNG

34.560₫

 

LÁ CÀ RI KHÔ

11.000₫

 

GIA VỊ HỖN HỢP FAJITA OLD EL PASO 30G

72.800₫

 

BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG

9.100₫

 

ỚT BỘT HỖN HỢP OLDELPASO

82.500₫

 

GIA VỊ BÒ KHO

14.500₫

 

ỚT CHỈ THIÊN XAY 30G

9.400₫

 

MUỐI TÔM TÂY NINH 60G

10.500₫

 

MUỐI TIÊU CHANH 50G

10.500₫

 

GIA VỊ PHỞ BÒ

17.900₫

 

GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 473ML

229.700₫

 

HOA HỒI 25G

10.000₫

 

GIA VỊ HỖN HỢP TACO OLD EL PASO 30G

79.900₫