GIA VỊ & PHỤ LIỆU

BỘT GIA VỊ CARI CHÀ ẤN ĐỘ

13.000₫

 

LÁ CÀ RI KHÔ

8.400₫

 

GIA VỊ PHỞ BÒ

11.600₫

 

BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG

9.100₫

 

HOA HỒI 25G

12.000₫

 

BỘT NÊM VỊ RONG BIỂN SHIMAYA KOMBU DASHINOMOTO

47.900₫

 

GIA VỊ SÂM HẦM GÀ HÀN QUỐC 70G

52.500₫

 

BỘT TỎI 100G

36.000₫

 

BỘT CÀ RI CAY GOLDEN 198G

127.100₫

 

NƯỚC TƯƠNG TAMARI MARUSHINHONKE 200ML

229.600₫

 

NƯỚC MẮM TĨN 41N BÌNH SỨ 500ML

279.900₫

 

LÁ NGUYỆT QUẾ KHÔ PLANET ORGANIC 5G

78.100₫

 

SỐT WORCESTERSHIRE CRYSTAL

85.700₫

 

Bột ớt Cayenne (g)

13.780₫

 

GỪNG HỒNG HIKARI SHO

49.000₫

 

GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 946ML

445.000₫