GIA VỊ & PHỤ LIỆU

LÁ CÀ RI KHÔ

8.400₫

 

GIA VỊ PHỞ BÒ

11.600₫

 

BỘT GIA VỊ CARI CHÀ ẤN ĐỘ

13.000₫

 

BỘT TỎI 100G

36.000₫

 

HOA HỒI 25G

12.000₫

 

BỘT CÀ RI CAY GOLDEN 198G

127.100₫

 

GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 946ML

417.500₫

 

NƯỚC TƯƠNG TAMARI MARUSHINHONKE 200ML

229.600₫

 

GIA VỊ SÂM HẦM GÀ HÀN QUỐC 70G

52.500₫

 

HÀNH TÍM CẮT LÁT SẤY KHÔ

14.514₫

 

BỘT BẠCH ĐẬU KHẤU HỮU CƠ PURE FOOD

168.500₫

 

LÁ NGUYỆT QUẾ KHÔ PLANET ORGANIC 5G

78.100₫

 

BỘT HÀNH TÂY 100G

36.000₫

 

GIA VỊ BÒ KHO

9.800₫

 

GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 473ML

229.700₫

 

BỘT HẠT NGÒ HỮU CƠ PLANET ORGANIC 40G

108.300₫