GIA VỊ & PHỤ LIỆU

8% OFF
ĐƯỜNG THỐT NỐT HỮU CƠ 500G

107.180₫

116.500₫

 

8% OFF
BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG

10.580₫

11.500₫

 

8% OFF
GIA VỊ BURRITO CAY ÍT OLD EL PASO 40G

66.884₫

72.700₫

 

8% OFF
GIA VỊ HỖN HỢP FAJITA OLD EL PASO 30G

66.976₫

72.800₫

 

8% OFF
QUẢ BẠCH ĐẬU KHẤU 25G

24.380₫

26.500₫

 

8% OFF
GIA VỊ PHỞ BÒ

16.468₫

17.900₫

 

8% OFF
ỚT BỘT HỖN HỢP OLDELPASO

75.900₫

82.500₫

 

8% OFF
HẠT ĐINH HƯƠNG

31.795₫

34.560₫

 

8% OFF
LÁ CÀ RI KHÔ

10.120₫

11.000₫

 

8% OFF
CÀ CHUA CẮT HẠT LỰU ANNALISA 400G

35.880₫

39.000₫

 

8% OFF
GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 473ML

211.324₫

229.700₫

 

8% OFF
KEM NẤU ĂN ELLE & VIRE 200ML

70.748₫

76.900₫

 

8% OFF
BỘT GIA VỊ CARI CHÀ ẤN ĐỘ

11.960₫

13.000₫

 

8% OFF
DẦU DỪA NẤU ĂN VIETCOCO 1L

66.770₫

72.576₫

 

8% OFF
ĐƯỜNG THỐT NỐT HỮU CƠ 500G

155.388₫

168.900₫

 

8% OFF
BỘT HẠT NGÒ 100G

30.360₫

33.000₫