GIA VỊ & PHỤ LIỆU

BỘT GIA VỊ CARI CHÀ ẤN ĐỘ

15.000₫

 

GIA VỊ BÒ KHO

15.000₫

 

GIA VỊ PHỞ BÒ

11.600₫

 

BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG

10.000₫

 

20% OFF
ỚT BẰM VỊ HẢO

15.600₫

19.500₫

 

GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 473ML

183.500₫

 

GIA VỊ SÂM HẦM GÀ HÀN QUỐC 70G

52.500₫

 

15% OFF
KEM SỮA UHT COOKING & WHIPPING CREAM PAYSAN BRETON 200ML

61.880₫

72.800₫

 

BỘT TỎI 100G

36.000₫

 

LÁ MÙI TÂY SẤY KHÔ McCORMICK 5G

55.000₫

 

LÁ CÀ RI KHÔ

22.000₫

 

HOA HỒI 100G

69.500₫

 

SỐT A1 8OZ 240G

88.900₫

 

15% OFF
GIA VỊ TẨM ƯỚP LÁ THƠM HỖN HỢP KIỀU Ý McCORMICK 35G

83.000₫

98.000₫

 

MÙ TẠT VÀNG DIJON MAILLE 215G

85.000₫

 

LÁ HÚNG QUẾ SẤY KHÔ McCORMICK 10G

42.800₫