GIA VỊ & PHỤ LIỆU

GIA VỊ BÒ KHO

15.000₫

 

BỘT GIA VỊ CARI CHÀ ẤN ĐỘ

15.000₫

 

GIA VỊ PHỞ BÒ

11.600₫

 

BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG

10.000₫

 

GIA VỊ SÂM HẦM GÀ HÀN QUỐC 70G

52.500₫

 

KEM SỮA UHT COOKING & WHIPPING CREAM PAYSAN BRETON 200ML

72.800₫

 

BỘT TỎI 100G

36.000₫

 

20% OFF
LÁ MÙI TÂY SẤY KHÔ McCORMICK 5G

44.000₫

55.000₫

 

HOA HỒI 100G

69.500₫

 

LÁ CÀ RI KHÔ

22.000₫

 

ỚT BẰM VỊ HẢO

19.500₫

 

GIẤM TÁO HỮU CƠ BRAGG 473ML

183.500₫

 

20% OFF
LÁ HÚNG QUẾ SẤY KHÔ McCORMICK 10G

34.240₫

42.800₫

 

SỐT SAUCE PESTO BASILICO RUCOLA BARILLA 190G

142.000₫

 

BỘT NÊM VỊ RONG BIỂN SHIMAYA KOMBU DASHINOMOTO

47.900₫

 

GIA VỊ TẨM ƯỚP LÁ THƠM HỖN HỢP KIỀU Ý McCORMICK 35G

98.000₫