GIA VỊ & PHỤ LIỆU

BỘT GIA VỊ CARI CHÀ ẤN ĐỘ

13.000₫

 

GIA VỊ PHỞ BÒ

11.600₫

 

BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG

10.000₫

 

KEM SỮA UHT COOKING & WHIPPING CREAM PAYSAN BRETON 200ML

72.800₫

 

HOA HỒI 25G

12.000₫

 

GIA VỊ SÂM HẦM GÀ HÀN QUỐC 70G

52.500₫

 

LÁ CÀ RI KHÔ

11.000₫

 

LÁ MÙI TÂY SẤY KHÔ McCORMICK 5G

55.000₫

 

BỘT TỎI 100G

36.000₫

 

GIA VỊ BÒ KHO

9.800₫

 

LÁ HÚNG QUẾ SẤY KHÔ McCORMICK 10G

42.800₫

 

BỘT ỚT HÀN QUỐC

5.958₫

 

CÀ CHUA CẮT HẠT LỰU ANNALISA 400G

39.500₫

 

KEM TƯƠI WHIPPING UHT EMBORG 200ML

60.800₫

 

GIA VỊ TẨM ƯỚP LÁ THƠM HỖN HỢP KIỀU Ý McCORMICK 35G

98.000₫

 

BỘT NÊM VỊ RONG BIỂN SHIMAYA KOMBU DASHINOMOTO

47.900₫